Zorunlu Trafik Sigortası Teminatları

Zorunlu Trafik Sigortası zorunlu olduğu kadar gerekli olan bir sigortadır. Bu sigortanın size sağladığı avantajlardan yararlanabilmeniz için, teminatlarının neler olduğunu bilmeniz gerekir.

Zorunlu Trafik Sigortasında teminatlar aynı olsa da araç türlerine bağlı olarak limitler değişkenlik gösterir.

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 9 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.800.000

Taksi Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.800.000

Minibüs Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 10-17 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 18-30 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 6.480.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 6.480.000

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2019 (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 11.160.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 11.160.000

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Kamyonet Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

Hazine Müsteşarlığı’nın 25.08.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Sektör Duyurusu gereğince Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) araç türünde düzenlenen Trafik Sigortası poliçeleri için kaza başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm asgari teminat limitleri, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Kamyon Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

İş Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

Traktör Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.800.000

Römork Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

Motosiklet ve Yük Motosikleti Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.080.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.080.000

Tanker Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

Çekici Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 3.600.000

Özel Amaçlı Taşıtlar Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.800.000

Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

Tarım Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2019

 • Araç Başına Maddi Giderler 36.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 72.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.800.000
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.800.000

Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.