Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı

Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı

Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı açtırıp, en az 3 yıl birikim yaptıktan sonra, 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenirseniz, birikmiş olan toplam tutarın %20 sine kadar devlet katkısı alma hakkını elde edersiniz.

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan Yararlanabilir?

 • Türk vatandaşı olup, en geç 24 yaşını doldurmamış (25 yaşından gün almamış) ve daha önce evlilik yapmamış kişiler,
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olan kişiler,
 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapan kişiler,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde aşağıda belirtilen belgeleriyle birlikte başvuranlar, düzenli ödeme yapmaları halinde devlet katkısından yararlanabilecektir.

[alert type=”danger” icon-size=”hide-icon”]27 yaşını doldurmadan önce kişi evlilik yapamaz ise, ödemelerini düzenli yapmış dahi olsa devlet katkısından faydalanamaz.[/alert]

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]

Çeyiz hesabı devlet katkısı başvurusu nasıl yapılır? Devlet katkısı ne zaman yatar?

Evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak belge ile çeyiz hesabının bulunduğu şubeye başvuru yapılır. Ay içinde yapılan başvurular, bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlığın onay verdiği başvurulara ait devlet katkısı bedeli kişinin hesabına yatırılır. [/alert]

 • Düzenli ödemelerini aksatan kişiler devlet katkısı hakkını elde edemezler.

Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı ‘nın Özellikleri

 • Çeyiz hesabı 18 yaşından büyükler için açılabilmektedir. 18 yaşın altındaki kişiler için ise veli veya vasi çeyiz hesabı açabilir.
 • Çeyiz hesabına devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişkenlik göstermekle birlikte, evlilik tarihinde hesapta bulunan birikimin %20’sini geçemez.
 • Devlet katkısı alt ve üst sınırlar, her yıl yeniden değerleme oranına göre yeniden düzenlenmektedir.
 • Çeyiz hesabı ortak olarak açılmayıp, sadece TL olarak ödeme yapılabilir.
 • Bir kişi birden fazla çeyiz hesabı açamaz.
 • Çeyiz hesapları başka bankaya taşınamaz.
 • Çeyiz hesabındaki paradan, minimum ödeme tutarının altına düşmeyecek şekilde senede 2 kez para çekilebilir.

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2017 yılı için azami 16.443,56 TL’ye kadar para yatırılabilir.[/alert]

Çeyiz Hesabı 2017 yılı devlet katkısı tutarları

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihi itibariyle hesapta biriken tutar esas alınmakta olup, çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanmaktadır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır. Devlet katkısı;

Vade Devlet Katkısı Oranı Azami Katkı Tutarı
36-47 10,00% 4.384,95
48-59 15,00% 4.933,07
60+ 20,00% 5.481,19

Çeyiz Hesabı 2017 yılı minimum ve maksimum birikim tutarları

Ödeme Dönemi Asgari Birikim Tutarı Azami Birikim Tutarı
1 Aylık 109,62 1096,24
3 Aylık 328,87 3288,71

Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]

Çeyiz hesabı ‘na ne zaman ödeme yapılmalıdır?

Çeyiz Hesabı ‘nı açtığınız gün itibariyle minimum ödeme tutarını yatırarak ilk ödemeyi yapmış sayılırsınız. 2. ödemeyi de bir sonraki ay yapmanız gerekir. Ödemelerinizin düzenli kabul edilebilmesi için, seçtiğiniz ödeme dönemi içinde minimum birikim tutarının yatırılmış olması gerekir. Örneğin;

25.04.2017 tarihinde Çeyiz Hesabını açmış olun. 25.04.2017-24.05.2017 birinci dönem olarak sayılır. Hesabı açtığınız zaman ilk ödemeyi yatırmış olursunuz. Eğer bu tarihler arasında ek bir ödeme yaparsanız ödemeniz yine birinci dönem için sayılır.

25.05.2017-24.06.2017 tarihleri arasında 2.dönemin ödemesini yapmanız gerekir. Eğer bu tarihler arasında minimum ödeme miktarı yatırılmaz ise ödeme aksatılmış olur.

[/alert]

[alert type=”danger” icon-size=”hide-icon”]

 • Aylık ödeme planını seçen kişi bir dönem içinde 3 defa’dan fazla,
 • Üç aylık ödeme planını seçen kişi bir dönem içinde 1 defa’dan fazla

düzenli ödemelerini aksatamaz.[/alert]

Çeyiz hesabı ‘nın ödeme düzeni değişebilir mi?

Çeyiz hesabı ‘nda ödeme planınız aylık veya üç aylık olarak oluşturulabilir ve buna bağlı olarak da ödemeleri aylık veya üç aylık olarak yapabilirsiniz. Ödemelerinizi alt ve üst sınıra bağlı kalmak kaydıyla istediğiniz meblağda yapabilirsiniz. Örneğin;

Yine yukarıdaki örnekten yola çıkarsak, bu hesabın 2. dönem asgari ödemesinin 25.05.2017-24.06.2017 tarihleri arasında yapılması gerekir. Eğer 109,62 TL lık asgari tutarın 50 TL lık kısmını 26.05.2017 tarihinde yatırdı iseniz, kalan tutar olan 59,62 TL sını 24.06.2017 tarihine kadar herhangi bir gün yatırıp, alt sınırı tamamlamanız gerekir. Eğer asgari tutarı belirtilen tarihler arasında yatırmaz iseniz ödemeyi aksatmış olursunuz.

Bu nedenle düzenli ödemelerin ilgili dönemin ilk iş günü ve son iş günü yapılması gerekir.

Çeyiz hesabı evlilik gerçekleşmeden önce kapatılabilir mi?

Çeyiz hesabını istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Eğer 3 yıllık dönem dolmadan hesabı kapatmak isterseniz, önceki dönemlerden tahakkuk etmiş olan brüt faiz tutarı anaparadan düşülür ve kalan tutar müşteriye ödenir. Eğer 3 yıllık dönem dolduktan sonra hesap kapatılacak ise, sadece devlet katkısından vazgeçmiş olursunuz. Tahakkuk etmiş faizlerle birlikte mevcut bakiyenin tamamını alabilirsiniz.