Yangın poliçesi ‘nden sigortalı malın mülkiyet değişikliği

Yangın poliçesi 'nden sigortalı malın mülkiyet değişikliği

Yangın poliçesi ‘nden sigortalı malın mülkiyet değişikliği söz konusu olduğunda; poliçedeki tüm hak ve borçlar, malın yeni sahibine intikal eder. Ancak bu durumun sigortacıya 15 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği takdirde sigortacının hiçbir sorumluluğu olmaz. 

Sigortacı veya sigortalı malın yeni sahibi sigortanın varlığını öğrendiği günden itibaren 8 gün içinde yangın poliçesinin iptalini isteyebilir.