Vergi dairesi tarafından yapılan haciz işlemleri ve kaldırılması

Vergi dairesi tarafından yapılan haciz işlemleri ve kaldırılması

Vergi Dairesi e-haciz işlemlerini neye dayanarak yapar ?

Vergi daireleri kamu alacakları ile ilgili tüm işlemlerini, 6183 Sayılı Amme Alacakları ve Tahsili Usulu Hakkında Kanuna göre yapar. Vergi daireleri ilk önce zamanında ödenmemiş vergi borcu için ödeme emri düzenler.

Ödeme emrinde hangi bilgiler bulunur?

Vergi dairesi tarafından  düzenlenen ödeme emri ile ; borçlunun borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması konusunda bildirim yapılır. Bu ödeme emrinin düzenlenmesi ile birlikte vergi dairesi cebri takip işlemlerini de başlatmıştır. 7 gün içinde borcun ödenmesi için ödeme emri düzenlenir ve borçluya tebliğ edilir. Bu ödeme emri üzerinde;

  • Vergi borcunun tutarı, faizi, cezası ve vergi borcunun türü
  • Borun hangi vergi dairesine ödenmesi gerektiği
  • 7 gün içinde borcun ödenmemesi durumunda cebren tahsil edileceği
  • Borca hangi mahkeme kanalı ile itiraz edebileceği
  • Mal beyanında bulunulmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulur ise hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği

belirtilir.

Borçlunun almış olduğu ödeme emrine karşılık mal beyanında bulunmamasının sonucu olarak 3 ay hapis cezası alması gerekir. Fakat bu uygulanmamaktadır. Ancak uygulanmayacağı anlamına da gelmemektedir. 

Vergi Daireleri haciz işlemlerini nasıl başlatır?

Vergi dairesi ödeme emrine istinaden ödenmeyen vergi borcu için cebri tahsilat işlemlerine başlar . Vergi dairesi vergi borcunun tahsili için borçlu kişinin gayrimenkullerine, araçlarına ve banka hesaplarına haciz koyar. Vergi dairesi; arsa ve arazinin bulunduğu tapu müdürlüğüne resmi yazı ile haciz koyar. Araç ve banka hesaplarına haciz işlemleri ise online olarak yapılır.

Gayrimenkul haczi nasıl kaldırılır?

Vergi dairesi tarafından gayrimenkul üzerine konulan haczi kaldırmak için borcun tamamının ödenmesi gerekir. Borcun tamamı ödenmediği sürece haciz kalkmaz. Gayrimenkul haczi sadece borca yetecek derecede başka bir teminat verilmesi ve ilgili vergi dairesi müdürünün teminatı uygun görmesi halinde haciz kaldırılır.

Araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır?

Aracınız üzerinizde bulunan haczin kaldırılması için, borcunuza yetecek kadar paraya kolayca çevirebilecek başka bir teminat gösterilerek haciz kaldırılabilir. Herhangi bir teminat göstermeden vergi dairesi tarafından araç haczi kaldırılmaz. Vergi borcunuzun taksitlendirilmesi araç haczini kaldırmaz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...

About kreditor

Merhaba, Eski bankacıyım. 2017 yılı sonuna kadar bankacılık ürün ve hizmetleri ile ilgili makaleler paylaşıyordum. Fakat 2017 Ocak itibariyle takibe başladığım kripto piyasası, alternatif kripto paralar, coin borsaları, airdrop ve bounty kampanyalarının getiri ve götürülerini de keşfettikten sonra hem tecrübelerimi, hem de belki hep birlikte kazanırız dediğim airdrop ve bounty kampanyalarını sizlerle paylaşacağım. Belki siz de beni desteklemek istersiniz diye ERC20 uyumlu 0x1e956dAF5f4bA2e2B772265C41aE728D32a22F5d cüzdanımı da burada belirtiyorum. Benimle site üzerinden her zaman iletişime geçebilirsiniz.

View all posts by kreditor →