Vefat eden kişinin hesabı olup olmadığının kontrolü

Vefat eden kişinin hesabı olup olmadığının kontrolü

Vefat eden yakınımın bankalarda hesabı olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

Vefat eden yakınınızın hangi bankalarda hesabı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız öncelikle o kişinin mirasçısı olduğunuzu ispatlamanız gerekir. Bu da ancak veraset ilamı ile olur. Veraset ilamını çıkardıktan sonra da bankalara elinizdeki evrak ile birlikte başvurmanız gerekir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri bankaların müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamasını yasaklamaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği, kanunen açıkça yetkili kılınmış merciler arasında bulunmamaktadır. Murisin bankalarda bulunan hesaplarına ulaşılabilmesi için Medeni Kanun hükümlerine göre mirasçı veya vekilinin yetkili olduğunu gösteren belgeler ile doğrudan ilgili olduğu düşünülen banka şubelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Ancak, yetkililerin taleplerinin bankaların genel müdürlüklerine gönderilerek, tüm şubeler nezdinde araştırma yapılmasının talep edilmesi halinde; tüm bankalarımızın henüz tam otomasyona geçmediği, tam otomasyona geçen bankaların da yatırım ve işlem maliyetine maruz kaldığı dikkate alındığında, araştırmanın her bankanın yüzlerce şubesini kapsayacağı, bunun bankalar açısından çok büyük bir maddi külfet ve zaman kaybı doğuracağından söz konusu taleplerin bankalar tarafından bir bedel karşılığında yerine getirilebileceği de bilinerek, müşteri sırrı kapsamındaki bilgi araştırılması taleplerinin doğrudan ilgili olduğu düşünülen banka şubelerine yapılması gerekmektedir.

Bankaların genel müdürlüklerine başvuru yapılması istenmesi halinde Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürlük adres bilgilerini içeren listeye Bankalar Birliği‘nin internet sitesinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.