Türkiye’de IBAN yapısı

Türkiye'de IBAN yapısı

Türkiye’de bankalar tarafından müşterilere verilecek IBAN, yalnızca bir hesabı işaret eder ve 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşur. IBAN Türkiye formatı ayrıca ülkelerin IBAN formatlarını tescile yetkili kuruluş olan SWIFT’in internet sitesinde de (www.swift.com) yer almaktadır.

TR
XX
YYYYY
0
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Ülke Kodu
Kontrol Basamakları
Banka Kodu
Rezerv Alan
16 Basamaktan oluşan hesap numarası

Ülke Kodu, 2 büyük harften oluşur, Türkiye için TR kullanılır.
Kontrol Basamakları, 2 basamaklı rakamdan oluşur ve IBAN’ın doğrulanması işleminde kullanılır.
Banka Kodu, 5 basamaklı rakamdan oluşur. 5 basamaktan oluşmayan banka kodları sağa dayalı yazılır ve başına sıfır eklenerek 5 basamaklı hale getirilir.
Rezerv Alan, tek basamaklı rakamdan oluşur. Değiştirilinceye kadar 0 kullanılır.
Hesap Numarası, 16 basamaklı büyük harf ve/veya rakamdan oluşur.