Türkiye’de cumhuriyet öncesi dönemde bankacılığın gelişimi

Bankanın Tanımı

Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Bankacılığın Gelişimi…Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde bütçesi ve dış ticareti açık vermeye başlamış, devletin gelirleri giderlerini karşılayamadığından, borçlanmak zorunda kalmıştır. Devletin borçlanmasını kolaylaştırmak amacıyla 1847 yılında Osmanlı Devletinin ilk bankası İstanbul Bankası yabancı sermaye ile kurulmuştur. Ancak bu banka uzun ömürlü olamamış, 1852 yılında faaliyetlerini durdurmuştur. Daha sonra 1856 yılında yine yabancı sermaye ile Osmanlı Bankası kurulmuştur. Milli sermaye ile kurulan ilk banka ise Ziraat Bankasıdır. Osmanlı döneminde özellikle 2. Meşrutiyet’in ilanı ile hız kazanan ulusalcılık ve milliyetçilik akımlarıyla çok sayıda yerli sermaye ile banka kurulmasına rağmen, bu yıllarda yabancı bankaların sektörde hakim konumda oldukları görülmektedir.