Türkiye’de 1980-1994 döneminde bankacılık

Türkiye'de 1980-1994 döneminde bankacılık

Türkiye’de 1980-1994 döneminde bankacılık sektöründe yaşanan önemli gelişmeler şunlardır;

 • Uluslararası bankacılık standartları benimsenmiş,
 • Tek düzen hesap planı kabul edilmiş,
 • Bilançolar dış denetime tabi tutulmuş,
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuş,
 • Interbank piyasası kurulmuş,
 • Türkiye’de yerleşik kişilere döviz tutma ve döviz mevduatı açma izni verilmiş,
 • Sektöre yeni yerli/yabancı banka girişine izin verilmiş,
 • Faiz oranları serbest bırakılmış,
 • Bilgisayar ve teknolojik yenilikler bankalar tarafından kullanılmaya başlanmış,
 • Az şubeli küçük ve orta ölçekli banka sayısı artmış, büyük ölçekli bankaların Pazar paylarında gerilemeler olmuş,
 • Bankaların kur ve faiz riskleri önemli ölçüde artmıştır.

1980 sonrası bankacılık sektöründe yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, makroekonomik istikrarsızlık, yüksek kamu açıkları, bankacılık sektöründeki yapısal bozuklukların giderilememesi nedeniyle 1982-1984 yılları arasında Hisarbank, İstanbul Bankası ve Ortadoğu Bankası’nın yönetimine el konulmuş ve bu bankalar daha sonra Ziraat Bankası’na devredilmiştir.”