Türkiye’de 1960-1980 döneminde bankacılık

Türkiye'de 1960-1980 döneminde bankacılık

1960-1980 Döneminde bankacılık sektörü önemli ölçüde devlet kontrolü ve etkisi altında kalmıştır. Mevduat ve banka kredilerine uygulanacak faiz oranları, banka komisyon oranları ve kredi limitleri, izlenen ithal ikameci politika doğrultusunda belirlenmiş; bankaların temel işlevi kalkınma planlarında yer alan yatırımların finansmanlarının sağlanması olarak tanımlanmıştır.Bu dönemde:

  • Yeni banka kurulması sınırlandırılmış,
  • Banka sayısı 60’dan 44’e inmiş,
  • Şube bankacılığı gelişmeye başlamış,
  • Kalkınma ve yatırım bankacılığı teşvik edilmiş ve desteklenmiş,
  • Özel ticaret bankalarının büyük bölümü holding bankası haline gelmiş,
  • Türk Bankacılığı az sayıda büyük bankanın sisteme hakim olduğu oligopolistik yapıya dönüşmüştür.”