Türkiye’de 1945-1959 döneminde bankacılık

Türkiye'de 1945-1959 döneminde bankacılık

1945-1959 döneminin bankacılık sistemi açısından belirleyici özelliği özel bankaların hızlı bir gelişme göstermesi, şube bankacılığının yaygınlaşması ve değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni türde kredi kurumlarının oluşturulmasıdır. Bu dönemde:

  • Reeskont oranı düşürülmüş,
  • Köylünün kredi imkanları artırılmış,
  • Bankacılığın bir yatırım alanı olarak cazibesi artmış,
  • Şube bankacılığı yaygınlaşmış, bu durum yerel bankaların tasfiyesini hızlandırmış,
  • Devletin finansman ihtiyacı Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmış, emisyon arttığından enflasyon artmaya başlamıştır. Ekonomide yaşanan bu olumsuzluklar II.Dünya Savaşı’ndan sonra kuvvetlenen “planlı kalkınma” düşüncesini canlandırmaya başlarken bankacılık sistemi de 1950’lerin son yıllarında tekrar bir sarsıntı dönemine girmiştir.