Türkiye’de 1923-1932 döneminde bankacılık

Türkiye'de 1923-1932 döneminde bankacılık

1923-1932 döneminde tek şubeli mahalli nitelikte çok sayıda ulusal banka kurulmuştur. Buna karşılık sektörde hala yabancı bankaların hakimiyeti devam etmektedir. İzmir İktisat Kongresinde ulusal bankacılığın geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuş, yerli sermaye ile ulusal çapta faaliyet gösteren banka kurulması kararı alınmıştır.

Bu amaçla, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, Atatürk’ün direktifleriyle 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. Bu dönemde kurulan diğer bankalar 1925 yılında kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası ve 1927 yılında konut kredisi vermek amacıyla kurulan Emlak ve Eytam Bankası’dır. Ayrıca 1931 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurularak, Osmanlı Bankasında bulunan Merkez Bankacılığı imtiyazı elinden alınmıştır.