Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderlerini Kim Karşılar?

Trafik kazalarına bağlı tedavi giderlerine ilişkin genelde de belirtildiği üzere, kazazedelere ait tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmakta olup sigorta şirketlerinin sorumluluğu kalkmıştır.

Trafik kazası geçiren kişilerin kusur oranına, genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmadan tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacaktır.