Kategori: Terimler

Alış

Alış (Bid) : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören varlıkları (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır.

Alış–Satış Farkı

Alış–Satış Farkı (Bid-Ask Spread) : İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.