Tarım kredisi veren bankalar hangileridir?

Tarım kredisi veren bankalar hangileridir?

Ülkemiz hem tarım hem de hayvancılık açısından büyük bir güce sahiptir. Bu gücü etkili bir şekilde kullanabilmek için de tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticilerimizin desteklenmesi gerekir.

Hükümetimiz belirli dönemlerde sıfır faizli tarım kredisi sunmakta ve genç çiftçilerimizi vermiş olduğu hibe kredileri ile tarım ve zirai alana teşvik etmeye çalışmaktadır. Verilen bu destek ile çiftçiler hem daha iyi üretim yapabilmekte hem de daha verimli çalışmaya teşvik edilmektedir.

Tarım kredisi başvuru sırasında istenilen belgeler…

Tarım kredisi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Gerçek kişiler:

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişiler:

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

İstenen bu belgelerin yanında diğer kredi başvurularında da olduğu gibi kredibiliteniz yani kredi notunuz da değerlendirmeye tabii tutulmaktadır. Mevcut ödeme performansınız tüm kredilerde olduğu gibi tarımsal kredi başvurularında da önemli bir kriter.

Tarım kredisi veren bankalar

1- Şekerbank’tan tarım sektörüne büyük destek…

Şekerbank, Tarım kredileri başta olmak üzere sizlere özel ürünler sunmaktadır. Bu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız durumunda kazancınıza ve ödeme gücünüze göre harcamalarınızı esnek ödeme koşulları sayesinde rahatlıkla ödeyebilirsiniz.

Şekerbank’ın tarım sektörüne sunmuş olduğu destekler şunlardır:

2- Tarla ve bahçeleriniz ziraat ile yeşeriyor…

Ziraat Bankası‘nın tarım ve hayvancılık alanında sunmuş olduğu ürün ve hizmetler sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu ürün ve hizmetler şunlardır:

3- Yapı Kredi’den tarım bankacılığı…

Yapı Kredi‘nin geniş ürün yelpazesinden sizler de faydalanabilirsiniz.

4- Halkbank tarım destek paketi

Halkbank tarafından sunulan tarım destek paketi dahilinde 9 ürün bulunmaktadır. (Tarım Destek Kredisi, Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi, Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi, Topraksız Tarım Kredisi, Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi, Çeltik Kredisi, IPARD-Kırsal Kalkınma Hibe Programı Kredisi, Tarımsal Arazi Alım Kredisi, TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredi).

 • Tarım Destek Kredisi: Tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim öncesi ve sonrası tarımsal faaliyetlerinizi finanse etmek ya da hasat toplama dönemindeki nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla “Tarım Destek Kredisi“ni ürün deseninize/hasat döneminize uygun olarak, 48 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.
 • Traktör ve Tarım Makinaları Kredisi: İster sıfır kilometre, ister ikinci el olsun; traktör, biçerdöver ve benzeri tarımsal ekipman alımlarınızın finansmanında kullanmanız için Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi uygun faiz oranları ve 60 aya varan esnek vade seçenekleri ile hizmetinizde…
  Kredi limitinin belirlenmesinde;
  • Yeni (Sıfır km) traktör alımlarında, traktörün KDV dahil fatura bedelinin azami %70’i,
  • İkinci el traktör alımlarında kasko bedelinin azami % 50’si, 
  • Yeni (0 km) biçerdöver, pamuk toplama makinası, pancar sökme makinası gibi yürür aksama sahip makina alımlarında KDV dâhil fatura bedelinin azami %70’i, 
  • Yeni tarım makinası/ekipmanı alımlarında, KDV dâhil fatura bedelinin azami %70’i dikkate alınmaktadır.
 • Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi: Seranızın yapımı, mevcut seranızın büyütülmesi, modernizasyonu için ya da tohum, zirai ilaç, ısıtma vb. işletme giderlerinizin karşılanması için Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi kullanabilirsiniz. İşletme Kredisi olarak 24 aya varan vadeler, Sera Yapım kredisi olarak ise 48 aya varan vadelerle, 3/6/9/12 ayda bir eşit taksitlerle ödeme imkanından yararlanabilirsiniz. 
   
  Ayrıca, Sera yapımında 1 yıla, işletme kredilerinde 6 aya varan ödemesiz dönem verilebilmekte, kredinizin vadesi ve ödeme şekli hasat döneminize uygun olarak belirlenebilmektedir.
 • Topraksız Tarım Kredisi: “Topraksız Tarım” yapmak isteyen işletmeler; üretim yapacağınız arazi, konstrüksiyon (sera iskeleti, sera örtüsü, havalandırma), ısıtma sistemi, sulama, gübreleme, iklimlendirme sistemleri, fog sistemi, ısı ve gölgeleme perdesi, jeneratör, trafo gibi her türlü ana yatırımlarınız için “Topraksız Tarım Kredisi” kullanabilirsiniz.

TL ve YP olarak kullandırılan, üst limiti projenize göre tespit edilen kredimiz; Yatırım ve İşletme kredisi olarak verilmektedir. Yatırım kredileri 2 yıldan az olmamak kaydıyla azami 5 yıl vadeli, işletme kredileri ise azami 2 yıl vadeli olarak sizlere sunulmaktadır. Ayrıca ödemesiz dönemde öngörülebilen Topraksız Tarım kredisinin vadesi ve ödeme şekli, hasat döneminize uygun olarak belirlenebilmektedir.

 • TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredisi: Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ürününü teslim eden gerçek veya tüzel kişilere, TMO tarafından verilen Makbuz Senedi karşılığında, Bankamızdan kredi imkanı sunulmaktadır.

Kredi konusu ürünler; Arpa, Yulaf, Buğday, Tritikale, Mısır ve Çeltik olarak belirlenmiştir.

TMO Kredisinin faiz oranı, kredi vadesine göre değişiklik göstermekte olup ticari faiz oranlarına göre avantajlı olan TRLIBOR faiz oranı baz alınmaktadır.
 
Kredini azami limiti, Makbuz Senedi tutarından TMO tarafından yapılacak kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden belirlenmektedir.
 • Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi:  Tarımsal üretim faaliyetlerinde Modern Sulama Sistemlerini kullanmak ve bu yolla verimini artırmak isteyen, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi sahibi, zirai kazanç sağlayan çiftçiler ile tarımsal üretim faaliyetinde bulunan tarımsal işletmeler/firmalar ‘‘Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi’’ kullanabilirler. 
 ‘‘Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi’’ ile Damla Sulama, Yağmurlama ve Hareketli Yağmurlama Sulama sistemleri kurulum ve makine/ekipman alımları kredilendirilebilmektedir. 
 
Damla Sulama ve Yağmurlama Sulama Sistemleri için kredi vadesi azami 5 yıl, Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi için ise kredi vadesi azami 3 yıl olup, geri ödeme şekli hasat dönemlerine uygun olarak belirlenebilecektir. 
 
Kredi kullandırımında;

Hareketli Yağmurlama Sulama Sisteminde; KDV dahil proforma faturanın azami %70’i,  Damla Sulama ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinde; faturalandırılan projenin azami %75’i değerlendirilecektir.

 • Çeltik Kredisi: Çeltik üretiminiz için; tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim öncesi ve sonrası ihtiyaçlarınızı finanse etmek ya da hasat toplama dönemindeki nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla “Çeltik Kredisi”ni ürün deseninize/hasat döneminize uygun olarak, 12 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.
 • IPARD -Kırsal Kalkınma Hibe Programı Kredisi: Bankamız, IPARD–Kırsal Kalkınma Hibe Programından hibe almaya hak kazanan firmalara;  proje yatırım tutarının %75’ine kadar ön finansman kredisi ile destek sağlamaktadır.

Krediden, azami 2 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami  7 yıla varan vadeler ile 3/6 ay periyotlu  ödeme seçenekleriyle yararlanabilinecektir.

IPARD -Kırsal Kalkınma Hibe Programı Kredisi başvuruları; TKDK tarafından belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlanan başvuru paketi ile Şubelerimize yapılabilir.
 • Tarımsal Arazi Alım Kredisi: Tarımsal üretim yaptığınız mevcut arazinin büyütülmesi veya yeni tarımsal arazi (tarla,sera,bahçe vb.) alımlarınıza yönelik nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, ürün deseninize/hasat döneminize uygun olarak 60 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.

5- Çiftçinin Halinden Anlayan Tarım Bankacılığı VakıfBank’ta

Bitkisel üretimden, seracılığa, küçük ve büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına kadar çiftçimizin işletme ve yatırım kredisi ihtiyacına yönelik halden anlayan Tarım Bankacılığı VakıfBank’ta.

İşletme Kredileri

 •  Bitkisel Üretim İşletme Kredisi
 •  Süt Hayvancılığı BCH kredisi
 •  Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi
 •  Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi
 •  Sera İşletme Kredisi
 • TMO Makbuz Senedi Kredisi
 • Tarımsal İşletme Kredisi
 • Sözleşmeli Üretim Kredisi
 • Organik Kredi

Yatırım Kredileri

 • Traktör Kredisi (0 km ve 2. el)
 • Araç Kredisi (0 km ve 2. el)
 • Makine- Ekipman Kredisi
 • Tarım Arazisi Alım Kredisi

Proje Kredileri

 •  IPARD Proje Kredisi ve Niyet Mektubu
 •  IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredisi
 •  Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Destekli Proje Kredisi
 • Tarımsal Yatırım Kredisi

Kartlar

Tarım kredisi başvurusunda istenilen belgeler:

 • Faaliyet türüne göre ÇKS, ÖKS veya Türkvet Kayıt Belgesi 
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • İkametgah senedi
 • Tapu fotokopileri
 • Arazi kiralık ise kira sözleşmeleri

6- Üreticilerimizin hayatını kolaylaştıran Deniz’den tarım bankacılığı …

Denizbank‘tan yapılan tarım kredisi başvurularında aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir:

Gerçek kişilerden alınacak evraklar
 • Çiftçilik Belgesi ve ÇKS
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • İkametgah
 • İmza beyannamesi
 • Tapu fotokopisi / İcar Sözleşmesi
 • Traktör ve/veya taşıt ruhsat fotokopisi
Şahıs Firmalarından alınacak evraklar
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 3 yıla ait vergi levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ticaret sicil gazeteleri
 • Firma ve ortaklara ait tapu fotokopileri ve varsa menkul bilgilerine dair belge
 • İmza Beyannamesi
 • Son üç yıla ait vergi dairesi veya “yeminli” mali müşavir onaylı bilanço ve gelir tablosu
 • Son 1 yıla ait ayrıntılı mizan ve ayrıntılı gelir tablosu
 • Cari yıla ait ayrıntılı mizan ve ayrıntılı gelir tablosu
 • Hesap Özeti şeklinde mali verileri bulunan firmalar için son 3 yıla ait onaylı hesap özeti
Tüzel Kişilerden alınacak evraklar
 • Nüfus Cüzdanı, varsa ortakların dışında şirket müdürlüğü görevini sürdüren kişinin imza sirküleri
 • Son 3 yıla ait vergi levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil gazeteleri
 • Firma ve ortaklara ait tapu fotokopileri ve varsa menkul bilgilerine dair belge
 • Firma ortakları ve varsa ortakların dışında temsile yetkili şirket müdürüne ait imza sirkülerleri
 • Son üç yıla ait vergi dairesi veya “yeminli” mali müşavir onaylı bilanço ve gelir tablosu
 • Son 1 yıla ait ayrıntılı mizan ve ayrıntılı gelir tablosu
 • Cari yıla ait ayrıntılı mizan ve ayrıntılı gelir tablosu
 • Varsa grup firmaları ve iştiraklerine ait bilanço, gelir tablosu ve detay mizanlar
Dernek ve Birlikler‘den alınacak evraklar
 • Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı
 • Vergi levhası ( dernek veya birlik vergi mükellefi ise …)
 • Karar Defteri ( noter onaylı)
 • İmza Sirküleri
 • Dernek tescil kaydı
Kooperatifler‘den alınacak evraklar
 • Kooperatif temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Karar defteri noter onaylı
 • İmza sirküleri
 • Ana sözleşme
Ziraat Odaları Başkanlıkları ve İşletmecilikleri için istenilen evraklar
 • Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı
 • Ana sözleşme
 • Karar defteri
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Tescil kaydı
 • Vergi levhası (vergi mükellefi ise …)