Şube sayılarına göre bankalar

Şube sayılarına göre bankalar

Bankalar tek şubeli veya çok şubeli yapıda kurulabilirler. Tek şubeli bankacılık daha çok ABD’de yaygındır. Ticari faaliyetlerin artış göstermesi ve ülke geneline yayılması, işletmelerin büyümesi ve faaliyet alanlarını genişletmeleri, nüfusun artması, şehirleşmenin hız kazanması, riskin dağıtılması isteği, hizmetlerin müşterilere daha etkin sunulmak istenmesi ve rekabetin artması çok şubeli bankacılığın önem kazanmasına yol açmaktadır.