Hayat Sigortası Primleri İçin Vergi Avantajı Var Mıdır?

Hayat Sigortalarında ödenen prim, size vergi indirimi olarak geri döner. Sigortanın Türkiye’de yerleşik ve merkezi de Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi tarafından yapılması halinde; Sigortalının...

Hayat Sigortalarında Cayma Süresi

Sigorta ettiren kişi, sigorta şirketinin kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir. Sigorta şirketi tarafından bilgilendirmenin yapıldığı ispatlanmalıdır. Eğer bilgilendirme...

Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Hangi Kesintiler Yapılabilir?

Hayat sigortasında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı kesintileri, tarifelerin özelliklerine göre şirketçe belirlenen oranlarda yapılabilir. Aynı zamanda, sözleşmede belirtilen...

Kimler Hayat Sigortası Yaptırabilir?

Ölüm veya hayatta kalma ihtimalleri doğrultusunda kişi kendisini veya bir başkasını sigorta ettirebilir. Başka bir kişiyi sigorta edebilmek için, sigortalının hayatı süresince lehdarın menfaatinin...