Kategori: Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Birikiminden Borç Alınabilir Mi?

Sigorta şirketi, 1 yıldan beri yürürlükte olup primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettirenin talep etmesi halinde, genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek zorundadır. Alınan...

Poliçede Belirtilen Süreden Önce Sigortadan Ayrılabilir Miyiz?

TTK’nun 1500.maddenin birinci fıkrasına göre; Sigorta ettiren,  en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. TTK’nun 1500.maddenin ikinci fıkrasına göre;...