Kredi sigortası nedir, yapılması zorunlu mudur?

Bankalardan alınan krediler için tüketicilere çeşitli sigortalar öneriliyor. Çünkü krediyi alan kişinin vefatı, maluliyeti ya da çalışamaz duruma gelmesi sonrasında banka, kredinin alındığı ipotek...

Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sayılmayan Haller

Ferdi Kaza Sigortası'nda kaza sayılmayan haller aşağıda sıralanmıştır. Hastalık hali ve bunun sonucunda oluşan marazi haller, Sigorta kapsamındaki kaza sonucu meydana gelmeyen donma, güneş...

Ferdi Kaza Sigortasının Kapsamı

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi boyunca poliçede belirtilen şartlar dahilinde kendi istediği dışında uğrayacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alan ve hem yurt...