Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sayılan Haller

Ferdi Kaza Sigortası, dışsal ve aniden karşılaşılan bir olay ya da kaza sonrasında kişinin sakatlanması veya ölmesi hallerini teminat altına alan bir sigorta türüdür....

Ferdi Kaza Sigortasının Kapsamı

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi boyunca poliçede belirtilen şartlar dahilinde kendi istediği dışında uğrayacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alan ve hem yurt...