Kategori: Sigortalar

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin çalıştıkları süre boyunca tasarrufta bulunarak uzun vadeli yatırıma teşvik ederek, emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını korumalarını sağlayacak bir gelir edebilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir.  Bireysel Emeklilik Sistemi ne zaman başladı? Bireysel...

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler

Hasarın oluşması ile birlikte, poliçenin düzenlendiği sigorta şirketine vakit geçirmeden durumu bildirmek gerekmektedir. Bildirim sırasında da sizden istenecek evrak ve bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Poliçe ve zeyilname numaraları, Sigortalı isim ve/veya unvanı, Sigortanın başlangıç –...