Poliçede Belirtilen Süreden Önce Sigortadan Ayrılabilir Miyiz?

TTK’nun 1500.maddenin birinci fıkrasına göre;

Sigorta ettiren,  en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir.

TTK’nun 1500.maddenin ikinci fıkrasına göre;

Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenebilmesi için, sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gereklidir.

Birikimli Hayat Sigortaları en az 10 yıllık yapılmaktadır. Uzun dönemli bu sigortadan ayrılmak istenildiğinde, sigortalı olarak geçen süre hesaplandıktan sonra, birikim tutarı üzerinden kesinti yapılabilir. Üretim masrafları ilk yıllarda yüksek olduğu için de birikimli kar payı, ödenen primlerden daha düşük olabilir.

Birikimli Hayat Sigortası Devredilir Mi?

Birikimli Hayat Sigortalarında Yatırılan Primler Yatırıma Nasıl Yönlendirilir?

Risk Ağırlıklı Hayat Sigortalarında Prim Nasıl Hesaplanmaktadır?