Örgütlenme alanlarının yaygınlığına göre bankalar

Örgütlenme alanlarının yaygınlığına göre bankalar

Bu ayırıma göre bankalar; yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası ve kıyı bankaları olarak gruplandırılabilir.

  • Yerel bankalar sadece bir il veya ilçe merkezinde faaliyet gösteren bankalardır.
  • Bölgesel bankalar, faaliyetlerini, bir ülkenin belirli bir coğrafyasında yürüten bankalardır.
  • Ulusal bankalar ise ülke genelinde faaliyet gösterirler.
  • Uluslararası bankalar da birden fazla ülkede faaliyet gösteren bankalardır.
  • Kıyı bankaları, ülke dışından temin edilen fonların, o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan, genellikle serbest bölgelerde faaliyet gösteren, yabancı paralarla çalışan bankalardır