Niteliğine göre mevduatın sınıflandırılması

Niteliğine göre mevduatın sınıflandırılması

Bankacılık uygulamasında mevduat; niteliğine göre de bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Bu ayrımda her ana mevduat grubu, vadesine göre kendi içinde bir tasnife tabi tutularak ayrım yapılmaktadır.

Niteliğine göre mevduatın sınıflandırılmasışöyledir:

olmak üzere 5 ana gruba ayrılmaktadır.

Bankalar Kanunu’nda bunlardan sadece tasarruf mevduatı tanımlanmakta, diğerleri, BDDK tarafından belirlenen ölçütlere göre bankalarca ilgili hesap gruplarında gösterilmektedir.