Mevduatın Tanımı ve Kapsamı

Mevduatın Tanımı ve Kapsamı

Mevduatın tanımı, kısaca bankalarda tutulmakta olan paradır. Geniş anlamda ise; gerçek veya tüzel kişilerin TL, döviz ve altın gibi birikim ve satın alma gücü olan araçların belirli bir süre veya süresiz olarak belirli bir getiri sağlamak ya da sadece saklamak amacıyla açılan hesaplarda bırakılması olarak da tanımlanabilir. Bankacılık kanunu mevduat toplama konusunda kısıtlamalar getirmiştir. Bu nedenle Türkiye’de faaliyet gösteren her banka mevduat toplamaya yetkili değildir.

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]Tasarruf sahiplerinden mevduat ve benzeri adlarla para toplamaya yetkili kurumlar sadece; Ticari Bankalar (Mevduat Bankaları) ile Katılım Bankaları’dır.

Yasal olarak;

  • Ticari bankalar, kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulmuş bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri.
  • Katılım bankaları, katılım fonları toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri.

şeklinde tanımlanmaktadır.[/alert]

[alert type=”danger” icon-size=”hide-icon”]Ülkemizde Kalkınma Bankaları ve Yatırım Bankaları mevduat ya da katılım fonu kabul etme yetkisine sahip değildirler. [/alert]

[alert type=”” icon-size=”hide-icon”]5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Mevduatın Tanımı

Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen para” olarak tanımlanmaktadır. Bu yasal tanımın yanı sıra yapılan açıklamalarla toplanan fonlar karşılığında mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin verilmesi ya da bu tür belgelerin hiç verilmemesinin, toplanan paraların mevduat özelliğini değiştirmeyeceği belirtilmektedir.  [/alert]

Parasını bankalardaki mevduat hesaplarında saklayan kişiler için hem finansal hem de kullanım açısından büyük kolaylıklar sağlanır. Örneğin;

  • Bankadaki paralar güvence altında saklanır.
  • Servetin likit ve kullanışlı yapısı korunmuş olur.
  • Birikimler için hem faiz v.b. gibi kazançlar sağlanır ve bu sayede enflasyon karşısında da erimemiş olur.
  • Yapılması gereken ödeme ve tahsilat işlemleri sunulan teknik destek ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.
  • Banka kartı, kredi v.b. gibi bankacılık ürün ve hizmetlerinin tüm avantajlarından fazlasıyla yararlanılır.

Mevduat, bankalar için önemli bir kaynaktır. Toplanan mevduat kredi v.b. ürün ve hizmetler ile yüksek bir orandan satılır ise o zaman banka kâr elde etmeye başlar. Mevduat hesaplarında para tutulması kredi için büyük bir kaynak demektir.