Mevduat Zorunlu Karşılıkları

Mevduat Zorunlu Karşılıkları

Para politikaları gereğince bankalar, toplamış oldukları mevduatı serbest olarak krediye dönüştüremezler. Bunun için TCMB nezdindeki hesaplarda veya belirli hazine bonolarında “Zorunlu Karşılık” ayırmak/tutmak zorunda kalırlar. Piyasada likidite fazlalığı olduğunda zorunlu karşılık oranları yükseltilmekte kredi hacmi daraltılmaktadır. Tersine durum söz konusu olduğunda da oranlar düşürülmektedir.

Zorunlu Karşılık Oranları (%)
Türk Lirası
Mevduat ve Katılım Fonu (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)           Oranlar
– Vadesiz, ihbarlı, 1 aya ve 3 aya kadar (1 ay ve 3 ay dâhil) vadeli 10,5
–  6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli 7,5
– 1 yıla kadar vadeli 5,5
– 1 yıl ve daha uzun vadeli 4
Müstakrizlerin Fonları 10,5
Diğer Yükümlülükler (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)  Oranlar
– 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 10,5
– 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli 7
– 3 yıldan uzun vadeli 4
Yabancı Para
Mevduat ve Katılım Fonu (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)  Oranlar
– Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli 12
– 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli 8
Müstakrizlerin Fonları  12
Diğer Yükümlülükler (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)(**) Mevcut Yük. İçin Oranlar(*) Yeni Yük. İçin Oranlar(*)
– 1 yıla kadar  (1 yıl dâhil) vadeli 19 24
– 2 yıla kadar  (2 yıl dâhil) vadeli 13 19
– 3 yıla kadar  (3 yıl dâhil) vadeli 7 14
– 5 yıla kadar  (5 yıl dâhil) vadeli 6 6
– 5 yıldan uzun vadeli 5 4

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]

(*) Yeni oranlar, 28 Ağustos 2015 tarihinden sonra oluşacak yeni yükümlülüklere 23 Ekim 2015 tarihli tesis döneminden itibaren uygulanacaktır. 28 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla mevcut yükümlülüklere vadeleri sonuna kadar mevcut oranların uygulanmasına devam edilecektir.

(**) Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu yükümlülüklerinin tamamına yeni yükümlülükler için belirlenen oranlar uygulanacaktır.

[/alert]

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Mevduatta “Hazır Değer/Disponibilite” bulundurma konusundaki yasal zorunluluk ise 2005 yılından bu yana kaldırılmış bulunmaktadır.[/alert]

Bankaların müşterilerine sorun çıkarmadan gerçekleştirebilmeleri ve ödemeleri anında yapabilmeleri için kasalarında ve TCMB hesaplarında nakit ve likidite değeri yüksek kıymetleri tutmaları gerekir. Bu husus banka işletmeciliği ilkeleri çerçevesinde kendiliğinden sağlanmaktadır.