Mevduat sözleşmesinin şekli

Mevduat sözleşmesi

Taraflar arasında bir mevduat ilişkisinden bahsedebilmek için bu hususta banka ile müşteri arasında yapılacak bir sözleşmenin varlığı aranır. Bu sözleşme ile müşteri, belli bir miktar parayı bankanın kullanımına bırakmayı, banka ise müşterisi tarafından yatırılan parayı saklama ve istenildiğinde iade etmeyi taahhüt etmektedir.

Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları sözleşmenin kurulması için şarttır. Taraflar arasında bir mevduat ilişkisinden bahsedebilmek için tarafların, sözleşmenin zorunlu unsurları üzerinde yazılı veya sözlü mutabakata varmaları şarttır. Mevduat sözleşmesi, herhangi bir şekle bağlı değildir.
Yukarıda da izah ettiğimiz gibi mevduat işlemi karşılığında faiz veya başkaca bir ivaz söz konusu olduğu gibi, özellikle vadesiz mevduat açısından faiz ödeme şartı bulunmamaktadır. Bu sebeple, faiz ödeme, sözleşmenin zorunlu bir unsuru değildir.

Taraflar arasında yapılan mevduat sözleşmesinin geçerliliği, mevduat cüzdanının düzenlenip düzenlenmemesine bağlı değildir. Ancak, sözlü olarak yapılan mevduat sözleşmelerinde ispat sorunu ile karşılaşıldığında, mevduat cüzdanı taraflar arasında bir sözleşme bulunduğunu ispata yarar.

Günümüz gelişen teknolojisi ile birlikte, mevduat sözleşmesinin internet ortamında yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Elektronik ortamda, mevduat ilişkisinin kurulabilmesi, mevduat açtırmak isteyen kişinin daha önceden bankaya başvuruda bulunarak imzalayacağı sözleşme neticesinde kendisine verilen şifre ile, ilgili internet sayfasında hesap açtırma iradesini beyan etmesi ve bankanın da ilgili işleme onay vermesi ile mümkün olmaktadır. Bunu yanı sıra, kişi aynı şekilde para çekebilir ya da başka bir hesaptan virman ya da EFT yapmak suretiyle para yatırabilir.