Mevduat işlemlerinin unsurları

Mevduat işlemlerinin unsurları

Mevduat işleminin konusu paradır. Banka ile müşteri arasında mevduat ilişkisinin kurulabilmesi için bankaya mevduat amacına yönelik para yatırılması gerekmektedir. Yatırılan paranın cinsi önemli değildir. Paranın virman, havale ya da EFT yoluyla da yatırılması halinde mevduat işlemi gerçekleşecek olup; paranın bankaya fiziken teslimi de şart değildir. Ayrıca, günümüz teknolojik şartlarında kişilerin bizzat bankaya gelmeden internet ya da banka ATM’ leri vasıtası ile hesap açabilmeleri de mümkün olmaktadır. Bu durumda müşteriye mevduat cüzdanı verilip verilmemesi, mevduat ilişkisini kurulması açısından önemli değildir.

Mevduata konu para iade edilmesi koşulu ile bankaya tevdi edilmelidir. Bu koşulu taşımayan bir işlem açısından mevduat ilişkisinden bahsetmek mümkün olamayacaktır. İadesi talep edildiğinde banka tarafından hesapta bulunan tutar müşteriye ödenir. Bu sebeple örneğin; elektrik, telefon borcunu ödemek ya da özellikle kıyı bankalarına yatırılmak üzere tevdi edilen paralar mevduata konu oluşturmayacaktır.

Mevduata konu olan paranın geri ödemesi vadeye bağlanabilir. Bu şekilde yapılan bir anlaşma, paranın hesaptan çekilmesi zamanını geciktirir ancak hakkı ortadan kaldırmaz. Bu durumda da mevduat sahibine hesaba yatırılan paranın iade edileceğinin kararlaştırılması şarttır.

Mevduat ilişkisinin söz konusu olabilmesi için halka çağrı yapılması koşulu aranmaz. Mevduat ilişkisi açısından önemli olan taraf iradelerinin mevduat işlemi yönünde uyuşmasıdır. Bu sebeple, mevduat ilişkisi açısından mevduat sahibinin tacir olması, gerçek veya tüzel kişi olmasının önemi yoktur.