Mevduat hesaplarının açılması

Mevduat hesaplarının açılması

Türk bankacılık sisteminde, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler adına vadeli ya da vadesiz, Türk Lirası ya da yabancı para cinsinden mevduat hesabı açılabilmektedir. Mevduat hesapları için yasal bir asgari tutar sınırlaması olmamasına ve vadesiz hesapların sıfır bakiye ile de açılabilmelerine karşın özellikle vadeli ve yabancı para cinsinden açılacak mevduat hesapları için bankalarca farklı alt sınırlar konulabilmektedir.

Mevduat hesapları muhasebe tekniği açısından bir “Alacaklı Cari Hesap”tır. Sürekli “Alacak Bakiyesi” verecek koşulla çalıştırılması esastır. Özellikle vadeli mevduat hesapları kesin olarak bu yapıdadır. Mevzuat ve banka yönetmelikleri çerçevesinde, vadesiz mevduat müşterilerine bir bireysel ihtiyaç kredisi limiti saptanıp hesaplarına tanımlanabilmekte, böylece Kredili Mevduat Hesapları ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamada hesabın bakiyesi sıfırlanıp müşterinin kendine ait parasının kalmaması durumunda aynı hesapta ters bakiye ile (borç bakiyesi) izlenmek üzere bu kredi devreye girmektedir.

Mevduat hesaplarının açılması sırasında kimlik ve iletişim bilgilerinin alınması

Mevduat hesabı açılırken müşterinin kimlik ve iletişim bilgileri gerekmektedir. Bankacılık Yasası uyarınca; bankaların, kimliklerini belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve mali hizmetleri vermeleri yasaktır.

Kimlik bilgileri yasal zorunluluk olmanın yanı sıra işlemlerin sağlığı ve müşterinin bankanın bilgisayar sistemine tanımlanabilmesi açısından da önemli bir gerekliliktir.

Mevduat hesaplarının açılması sırasında alınması gereken başlıca belgeler

Gerçek kişiler için;

  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi),
  • Vatandaşlık numarası
  • İmza örneğidir.

Tüzel kişiler (Ticari işletmeler, Kamu kurumları, Dernekler) için;

  • İşlem yapmaya yetkili kişilerin imza sirkülerleri ve temsil yetkilerine dayanak oluşturan kararlar, resmi yazılar, vekaletler,
  • Ticari sicil, esnaf ve sanatkarlar odası ya da dernek tescil kayıtları öncelikle gerekmektedir.

Müşterilerin bilgisayar sistemine tanımlanması

Hesap açılışlarında bankayla müşteri arasındaki ilişkileri ve işlem kurallarını belirlemek üzere öncelikle bir hizmet (Mevduat Hesabı/Cari Hesap) sözleşmesi düzenlenip tüm sayfalarının imzalatılması; bir kopyasının da müşteriye verilmesi gerekir.

Her müşteri için özel olarak verilecek “Müşteri Numarası” bazında bir kez düzenlenen bu sözleşmede tarafların hak ve yükümlülükleri, yararlanılacak hizmetlere ilişkin özellikler, hesabın işleyiş kuralları yer alır. Hizmet süresi boyunca yeni gelişmeler gerektirdikçe ek sözleşmeler düzenlenir. Hesapların işleyişiyle ilgili bazı önemli noktalar ayrıca hesap cüzdanları üzerinde de matbu olarak yazılarak müşterinin dikkatine sunulabilir.

Hesap açılış aşamasında gerekli belge ve bilgiler alınıp sözleşme düzenlenmesinden sonra müşterilerin banka bilgisayar sistemine tanımlanması yapılarak bir “Müşteri Numarası” belirlenir. Tüm işlemlerde ve bankanın tüm erişim kanallarından hesapla bağlantı kurmak için bu numara kullanılmaktadır.

İmza örneklerinin alınması:

Hesap açılışlarında müşterilerin ya da müşteriyi temsil edecek kişilerin imza örneklerinin bir forma alınarak baştan saptanması ve daha sonraki işlemlerde imza kontrolünün yapılması için saklanması gerekmektedir. İmza örnekleri bankaların bilgisayar sistemlerine aktarılmakta ve ödemeler sırasında ekrandan imza kontrolü yapılabilmektedir.
Artık azalmış olmakla birlikte okuma yazma bilmeyenler ve özürleri nedeniyle imza atamayan müşteriler için kullandıkları mühür (ve parmak izi) örneğinin; tercihen fotoğraflarıyla birlikte özel bir formda, hesabın açılışında bulunan yetkili tarafından onaylanmış olarak, saklanması gerekir. Tüzel kişi müşteriler için form yerine imza sirkülerleri kullanılmaktadır.

İmza örneklerinin sisteme aktarılması ve sistemden kaldırılması yetkililerin sorumluluğunda gerçekleştirilen ve güvenlik açısından önemli bir işlemdir.