Mevduat hesaplarından para çekme yetkisi

Mevduat hesaplarından para çekme yetkisi

Hesaba para yatırılması ve çekilmesi konusunda paranın yatırılış ya da çekiliş biçimine göre farklı süreç uygulaması söz konusudur. İşlemler kasa yoluyla ya da hesaben para aktarma yoluyla yapılabilmektedir.

Kasa işlemlerinde önce paranın sayılarak alınması, sonra fiş düzenlenmesi (müşteri bir kopya isterse iki nüsha olarak) ve cüzdana işlenmesi gerekmektedir.

Hesaptan para çekilişlerinde kimlik ve hesap cüzdanı kontrollerinden sonra önce fişin kesilip müşterinin imzasının alınması, imzanın kontrol edilmesi, sonra paranın ödenmesi esastır. Fiş üzerine ödenen paranın kupür dökümünün yapılması işlem sağlığı açısından yararlı olur. Hesaben yapılan işlemlerde ise talimat, tutar ve hesap hatası yapılmamasına öncelikle özen gösterilmesi gerekir.

Hukuksal olarak istendiğinde para yatırıp çekme konusunda vadesiz hesaplarda bir sorun yoktur. Vadeli hesaplarda da ise vade koşullarına uyulması esastır. Para yatırmakla vade ve faiz koşullarının bozulmadığı hesap tipleri geliştirilmiştir. Ancak vadeli hesap üzerine ek bir para yatırmaktansa yeni bir vadeli hesap açmak yolu tercih edilmektedir. Para çekilişleri açısından da vadeli hesaplar özellik arz eder. Vadeli hesaplarda vadenin dolmasından önce para çekilmek istenmesi durumunda bankanın rıza göstermesi gerekir. Uygulamada bankalar vadeden önce hesapların kapatılmasına ya da kısmen para çekilmesine izin vermektedirler. Ancak vadesi bozulan hesaplara faiz ödemesi yapılmaz.

Bankacılık Yasası 61. Maddesinde; Türk Medeni Kanunu’nun rehinlere ve hapis hakkına, Borçlar Kanunu’nun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin kendilerine ödenmesi gereken tutarları geri alma haklarının hiçbir suretle sınırlandırılamayacağı ancak vade ve ihbar sürelerine ilişkin anlaşmalar çerçevesinde hareket edilebileceği belirtilmektedir.

Veliler ile sulh mahkemelerinin verdiği yetkiye dayanarak vasi ve kayyumların mevduat hesaplarını işletme ve para çekme hakları vardır.

Hesap sahibinin vekilleri de usulüne göre düzenlenmiş vekâletnamelerde belirtilen yetkiye dayanarak müvekkilleri (vekâlet veren kimse) adına mevduat hesabı açtırabilir, açılan hesabı kullanabilir ve kapatabilirler. Ancak vekâletnamelerde “bankadan para çekme” yetkisi açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Tutuklu bulunan kimseler yazacakları talimat mektubuyla belirli bir kimseyi mevduat hesaplarından para çekmek üzere yetkilendirebilirler. Talimat mektuplarında çekilmek istenen tutar belirtilmiş olmalıdır. Tutuklu ve bir yıla kadar hükümlü olanların talimat mektuplarının cezaevi müdüriyetince onaylanması gerekmektedir. Bir yıldan uzun süreli mahkûmiyetlerde vasi atanması söz konusudur.

Hesapta kayıtlı para biriminden farklı bir para ile ödeme yapılması durumunda bir arbitraj işlemi söz konusu olmakta; ancak gereken Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerinin de düzenlenmesi ile işlem tamamlanacaktır.