Mevduat hesaplarında haciz

Mevduat hesaplarında haciz

Mevduat hesaplarında haciz uygulaması en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Mevduat sahibinin borcu nedeniyle bankadaki mevduatı icra yolu ile, mahkeme kararı ile veya maliye bakanlığı tarafından gönderilen tebliğ gereğince haczedilebilir.

Bankalardaki haciz uygulaması şu şekildedir; Banka şubesine gelen haciz ihbarnamesinde adı soyadı, adresi ve diğer kimlik bilgilerinin yer aldığı kişi adına şube nezdinde olan mevduat, alacak, hak, pay senedi, tahvil, istihkak, kiralık kasa ve haciz ihbarnamesinde belirtilen tüm varlıkların olup olmadığı dikkatlice araştırılır. Bulunan kayıtlar doğrultusunda varsa haciz ihbarnamesinde belirtilen tutar kadar yoksa olan tutar kadar hesaba bloke konulur ve şerh düşülür. Bu işlem sonrasında hesap veya kıymetlerden para çıkışı yapılamaz.

Daha sonra banka şubesi ilgili icra dairesine 7 gün içinde durumu bildiren bir yazı gönderir. Bu yazıda tüm detaylar bildirilir ve haczin karşılanamaması durumunda da başkaca bir varlığının olmadığı belirtilir. Bu bildirim sonrasında haciz konulan hesap sahibine de durum hakkında bilgilendirme yapılır. Eğer bloke edilen tutarın dışında artı bir bakiye söz konusu ise mevduat sahibi bu meblağı serbestçe kullanabilir. Ancak blokeli tutarı kesinlikle çekemez.

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Bankalar ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı arasında haciz bildirilerinin elektronik ortamda yapılması doğrultusunda yapılan protokoller uyarınca bankalardaki hesaplara elektronik haciz (ehaciz) uygulaması yapılabilmektedir.[/alert]

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca vergi dairelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarına ilişkin haciz kararlarının bankalara bildirimi elektronik ortamda yapılmakta; borçlu gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, borçlu tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası ve borçlu yabancı kişiler için Yabancı Kimlik Numarası üzerinden bankanın veri tabanında sorgulanmakta; hesaplarda bulunan tutarlar üzerine haciz uygulanmaktadır. Sonuç ilgili daireye yasal süresi içinde bildirilmektedir.[/alert]