Kusurlu sürücünün ölümü halinde ödenen tazminat geri alınır mı?

Kusurlu sürücünün ölümü halinde ödenen tazminat geri alınır mı?

Kusurlu sürücünün ölümü halinde ödenen tazminat geri alınır mı? sorusuna yazımızda detayları ve örnekleriyle yanıt vermeye çalıştık.

Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 510 sayılı Bakanlar Kurulu gereği;

Üçüncü şahıslara karşı verilebilecek zararların karşılanması için yapılması zorunlu olan ancak yapılmadığı için aracın kullanımı sırasında oluşan kasa sonrasında bir kişinin ölmesi veya sakat kalması nedeniyle oluşan zararlar, mevzuat gereği kusur nispetinde ve kaza anında geçerli limitler dahilinde Güvence Hesabı tarafından karşılanmaktadır.

Güvence hesabı tarafından zararın karşılanması amacıyla ödenen tazminatlar aynı zamanda Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi gereğince; aracın sahibine, sürücüsüne ve mirasçılar da dahil olmak üzere diğer sorumlulara rücu edilir.

Yani burada yapılan şudur; Güvence hesabı, öncelikle kazayı yapan ve sigortası bulunmayan araç sahibinin üzerine düşen sorumluluğu onun yerine getirir ve sonra da fiilen sorumlu olan kişilere veya yaşamıyorlar ise yasal mirasçılarına ödediği tazminatı rücu eder.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

15.06.2011 tarihinde ve 2011/411 sayılı kararıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu;

Kendi kusuruyla ölen sürücü kazalarında, ölen sürücünün desteğinden yoksun kalanları üçüncü şahıs konumunda kabul etmek suretiyle, bu kişiler için destekten yoksun kalma tazminatı ödenebileceği

yönünde karar vermiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu kararında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 92/b maddesinden hareketle;

İşletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kaldığı, ancak anılan kişilerin malları dışında kalan ölüm ve yaralanma gibi bedeni zararların ise sigortacının sorumluluğu kapsamında bırakıldığını ve aynı zamanda sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olarak kabul edileceğini ileri sürerek, bu kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortacısı kapsamında tazminat talep edebileceklerini açıklamıştır.

Tazminat Ödenen Kişi İle Rücu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bu karara sigorta şirketleri itiraz ediyor olsa da, sonuç değişmemiş ve mahkemeler Genel Kurul’un bu görüşleri doğrultusunda karar vermeye başlamıştır. Bu durumu fırsat bilen komisyoncular da geçmişte ödenmeyen bu tür talepler ilgili olarak sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaya başlamışlardır. Tabi ki aracın trafik sigortası olmadığı durumlarda da bu tür talepler Güvence Hesabı’na yapılmaktadır.

Yazımızın önceki paragraflarında da belirttiğimiz gibi Güvence Hesabı tazminat ödemesini yapar ve sonrasında da sigortası bulunmayan aracın işletenine, sürücüsüne ve diğer sorumlulara da rücu eder. Eğer burada kusurlu araç sürücüsünün vefatından dolayı desteğinden yoksun kişilere bir tazminat ödenmesi söz konusu ise bu tazminat için kusurlu sürücünün mirasçılarına da takip yapılır.

Eğer tazminat ödenen kişi ile rücu edilecek kişi aynı ise bu durumda da T. Borçlar Kanunu’nun 135. maddesi gereği borçlu alacaklı sıfatı birleşir ve borç ortadan kalkar. Bu nedenle Güvence Hesabı kusurlu sürücünün ölümü nedeniyle herhangi bir ödeme yapmaz.

Fakat son zamanlarda sigorta şirketlerinden tazminat tahsil eden aracılar, bu durumu fırsat bilerek Güvence Hesabı’ndan da tazminat talebinde bulunmakta ve gerekçeleriyle talebin reddedilmesi halinde de yargı yoluna başvurmaktadırlar. Yargıya intikal etmiş dosyalar da Hukuk Genel Kurulu‘nun aldığı karar doğrultusunda sonuçlanmakta ve Güvence Hesabı tarafından bu tazminatın ödenmesi yönünde karar çıkmaktadır.

Fakat burada şu nokta gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü Güvence Hesabı ödediği tazminatı sorumlu kişilere rücu eder ve burada da kusurlu kişi araç sürücüsüdür. Araç sürücüsü vefat ettiği içinde yasal mirasçılarına toplam ödenen tazminat üzerinden rücu yapılır. İşte bu aşamada sorunlar çıkmaya başlar. Çünkü mirasçılar genellikle bu kadar tazminat almadıkları için itirazda bulunur. Her ne kadar komisyoncu, masraf ve aracılık ücretini tazminat içinden kesmiş olsa da Güvence Hesabı’nın rücu edeceği tutar tabi ki ödenen tazminat tutarıdır. Bu durumda da yasal mirasçılar arada doğan farkı da geri ödemek zorunda kalır.

Bunu kısa bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Tek taraflı ve kusurlu olan H.Ç. neden olduğu kazada eşi S.Ç.’nin sakat kalmasına neden olur. Güvence hesabı aracıların başvurduğu mahkeme kararı ile S.Ç.’ye 137.104 TL sakatlık tazminatı öder. Fakat burada kusurlu olan kişi eşi H.Ç. olduğu için Güvence Hesabı ödemiş olduğu bu tazminatı H.Ç.’ye rücu eder. Fakat burada ödenen tazminat tutarı 70.000 TL dır. Aradaki fark komisyonculara gitmiştir. Her ne kadar ellerindeki para iade edilmiş olsa da aradaki farktan dolayı tazminatı alan kişinin eşi H.Ç.’ye takip başlatılır ve bu durumun sonucu olarak da aile mağdur olur.

Maalesef aracılar, rücu işlemleri hakkında müvekkillerine bilgi vermemektedir. Yapmış oldukları bu davranış her ne kadar sorumsuzluk örneği olsa da maalesef bu konuda yapılabilecek bir şey yoktur. Çünkü Güvence Hesabı ödediği tazminatı sorumlu kişilerden geri almak durumundadır.