Kredi sigortası nedir, yapılması zorunlu mudur?

Kredi sigortası nedir, yapılması zorunlu mudur?

Bankalardan alınan krediler için tüketicilere çeşitli sigortalar öneriliyor. Çünkü krediyi alan kişinin vefatı, maluliyeti ya da çalışamaz duruma gelmesi sonrasında banka, kredinin alındığı ipotek ile garanti altına aldığı menkul veya gayrimenkule el koyarak zararını karşılayabiliyor. Başına bir şey gelmiş olan banka kredilerinden kullanan vatandaşlarımızın yakınları, hem yakınını kaybetmiş olmanın acısını yaşarken diğer taraftan evlerinin, otomobillerinin bankalar tarafından el konulması nedeniyle daha da mağdur olabiliyor. Şayet sigorta yapılmış olsa karşılaşılacak böyle bir durum sonrasında sigorta şirketi devreye girerek vefat eden ya da malul olan kişinin tüm borçlarını bankalara ödüyor. Böylece sigortalıların varisleri yaşadıkları acı sonrasında bir de maddi sorunlarla uğraşmamış oluyorlar.

Bankalardan yapılan sigortalar ile ilgili zorunluluk nedir?

Tüketiciler, kredi ürünleri kullanmak istediğinde zorunlu olarak sigorta yaptırırlar. Şubat 2009’da yürürlüğe giren Bireysel Kredilerle İlgili Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’ne göre kredi kullanan kişiler, sigorta şirketini seçme hakkını da elinde tutuyor.

Kimlere ne sigortası yapılıyor?

  • Tüketiciler bankalardan konut, nakit, taşıt, tatil, eğitim gibi birçok ihtiyaçları için kredi kullanabiliyor.
  • Bu kredilerden bazıları ile birlikte sunulan sigorta ürünleri, hem bankalar hem de tüketiciler için çift taraflı koruma gerçekleştirir.
  • Kişinin vefatı, tam ve kalıcı sakatlık teminatlarını içeren poliçeler bulunuyor. Bazı sigorta şirketleri işsizlik teminatı da veriyor.
  • Kredi kartı sahibi tüketicilerin işsizlik, yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık durumlarında kart borçlarını ödemelerine destek olan ürünler de mevcut.

Kredi sigortası yaptırmanın tüketiciye sağladığı avantajlar nelerdir?

Kredi sigortası tüketiciye vefat, tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda kredi borcunun sigorta şirketince ödenmesini sağlayarak ailesinin bu borçlardan dolayı sorumlu tutulmasının önüne geçiyor.

Ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir. Poliçe, genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir. Kişi kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hallerde, bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir.

Kredi hayat sigortası

Kredi Hayat Sigortası ile kredi alan kişinin hayatını kaybetmesi ve malul kalması ya da kaza sonucu hastanede yatması durumunda kredi borçlarının tamamı sigorta şirketi tarafından ödenir. Böylece krediyi çeken kişinin ailesi bu borçlardan sorumlu tutulmaz. Kredi hayat sigortası, çekilen kredinin geri ödeme süresine göre iki gruba ayrılır. Bir yıllık ve bir yıldan uzun ödemeli kredi hayat sigortası mevcuttur. Kredi kullanan kişinin hayatını kaybetmesi veya bir kaza sonucu malul kalması halinde, bankaya olan kredi borcunun sigorta şirketi tarafından ödenir. Bankaya olan borcun kapatılmasından sonra varsa kalan tutar hak sahiplerine ödenir.