İpotek ve emlak bankaları

İpotek ve emlak bankaları

İpotek bankaları, taşınmaz malların ipoteği karşılığında, genellikle orta ve uzun vadeli kredi veren bankalar olarak tanımlanabilir. Uzun vadeli kredi sağlayabilmek için, sermaye piyasasına tahvil ihraç edilebilir, hisse senetleri halka arz edilebilir ayrıca gayrimenkuller ipotek verilerek fon sağlanabilir.

Yeni bir sanayi işletmesinin kurulması tesislerinin genişletilmesi, modernleştirilmesi, yeni gayrimenkul alınması, konut edinme gibi alanlarda orta ve uzun vadeli krediye ihtiyaç duyulabilir. Ticari bankalar genellikle kısa vadeli kredi kullandırmaları nedeniyle, orta ve uzun vadeli kredi kullandırmalar güçtür, İpotek bankaları yasal sınırlar içinde, müşterilerine ait gayri menkulleri ipotek alarak, orta ve uzun vadeli kredi kullandırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak faaliyet gösteren ipotek bankaları, ülkemizde yüksek enflasyon, ekonomik istikrarsızlık gibi nedenlerle fazla gelişme gösterememiştir.

Emlak bankaları, genellikle ipotek bankalarının özellikle konut ve her türlü yapı islerinde uzmanlaşan bankalardır. Bu bankalar, çoğunlukla ipotek karşılığı müşterilerine konut, işyeri ve benzeri taşınmaz mallar edindirmeyi amaçlar. Emlak Bankalarının büyük miktarda sermayeye ihtiyaç duyması, ülkedeki sosyal konut politikası nedeniyle, kullandırılacak kredilerin uzun vadeli ve düşük faizli olma ı zorunluluğu vardır. Bu nedenle, emlak bankaları da genellikle devlet tarafından veya önemli ölçüde devlet desteğiyle kurulmaktadır.

Kullanılan fonların etkinliğini artırmalı işletme riskini azaltmak için, emlak bankaları da konut kooperatiflerini destekledikleri ve bu amaçla kooperatifler kurulmasını önerdikleri görülmektedir. Emlak bankaları, kaynak ihtiyaçlarını gidermek, konut yapımı amacıyla kullandırılan kredi maliyetleri düşürmek gibi nedenlerle mevduat, kredi ve her türlü bankacılık faaliyetleri hizmetlerini vermektedir.