İflas durumunda havalenin ödenmesi

“Amirin iflası” durumunda: Havale henüz lehdara bildirilmemişse iflasın öğrenilmesinden sonra lehdara bildirge gönderilmez ve havale bedelini şube iflas masasına yatırır. Eğer havale lehdara bildirilmişse, amirin iflası bankayı ilgilendirmez.

“Lehdarın iflası” durumunda: İflas ilanı, mahalli icra ve iflas memurluklarınca banka şubesine tebliği havalenin bildirilmesinden önce yapılmışsa, lehdara ihbarname gönderilmeyerek, hemen amire bilgi vermesi için durum havale emrini veren şubeye bildirilir. Daha sonra şube, amirin göndereceği yazılı talimata göre hareket eder. Havale tutarını lehdara bildirilmişse şube havale bedelini lehdar adına iflas masasına yatırması gerekir.

Havale üzerine “haciz konulması” durumunda: Lehdara ihbarname gönderilmişse havale lehdara ödenir. Havaleyi ödeyecek şube ihbarname göndermeden haciz yazısı gelirse havale tutarı ilgili icra dairesine yatırılır.