Hizmet ve Cari Hesap Sözleşmeleri

Hizmet ve Cari Hesap Sözleşmeleri  ‘nin içeriği nedir?

Mevduat, kredi ve tüm finansal hizmetler belirli yasal düzenlemeler doğrultusunda yapılabilmektedir. Bu düzenlemeler doğrultusunda da müşterilere de “Hizmet Sözleşmesi” adı altında bir sözleşme imzalatılır. Bu sözleşmede tüm bankacılık işlemlerine ait genel ve müşteriye özgü uygulama kuralları ve tarafların sorumlulukları belirtilir. Ürün ve hizmet bazında ayrı ayrı sözleşme yapılabildiği gibi kredi işlemleri dışındaki tüm hizmetler için tek bir sözleşme de düzenlenebilir.

Tüm hizmetleri kapsayan bu genel hizmet sözleşmelerinin yasal düzenlemelere ters düşmemesi esastır. Bu hizmet sözleşmelerinde, müşteri hesapları, müşterek mevduat hesapları, çekle işleyen hesaplara ve yatırım hesaplarına uygulanacak hükümler; havalelere, repo ve ters repo işlemlerine, fatura veya düzenli ödeme (otomatik ödeme) hizmetlerine, ticari senetlere ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Bu kapsamda;

  • Elektronik bankacılık ile sunulan hizmetlere ilişkin kurallar
  • Banka tarafından yapılacak bildirimler ile müşteri tarafından verilecek talimatlar
  • Verilmiş olan bilgilerin gerçekliği ve değişikliklerin bildirilmesi
  • Uygulanacak ücret, masraf, komisyon, sigorta giderleri, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanım ve Destekleme Fonu (KKDF), Damga Vergisi ve diğer yükümlülüklere ilişkin hususlar
  • Hesap özeti ve hesap özetine itirazlar
  • Bankanın rehin, hapis, takas ve mahsup hakları
  • Müşterinin bankada bulunan hesapları arasındaki virman koşulları
  • Hizmetlerde değişiklik yapılması ve hizmetlerin durdurulması
  • Sözleşmede değişiklik yapılması, feshi ve hesapların kapatılması

v.b. gibi konularında yapılacak işlemler netleştirilmektedir.

Müşteri’ye gerektiğinde noter vasıtasıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılacak bildirimler için yasal ikâmetgah adresi ile müşteriye kefil olacak ya da garanti verecek kimselerin bilgi ve imzaları da bu sözleşmelere alınabilmektedir.