Hesaptan mudiin vekiline ödemede bulunulması (ahzu-kabz)

Hesaptan mudiin vekiline ödemede bulunulması (ahzu-kabz)

Vekiller, usulüne göre düzenlenmiş vekaletnamelerle belirtilen yetkiye dayanarak müvekkilleri (vekalet veren kimse) adına mevduat hesabı açtırabilir ve açılan hesabı kullanabilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‘nun 63. maddesi hükmünce açıkça ahzu kabz (almak, kendine mal etmek) yetkisi verilmedikçe vekil dava sonunda hükmolunan şeyi ahz veya kabz edemeyecektir.

Diğer yandan sadece dava açılması amacıyla verilmiş olan umumi vekaletnamelerdeki “ahzu-kabz” yetkisi dava sonunda hükmolunan şeyin vekil tarafından ahzu-kabz edilebileceği anlamına gelmekte olup, mudiin dava konusu olmayan hesaplarından para çekme yetkisini kapsamamaktadır. Bu bakımdan, bu tür vekaletnamelerde “bankadan para çekme hususu” açıkça belirtilmemişse mudiin hesaplarından ödemede bulunulmamaktadır.