Hesap sahibine göre mevduat

Hesap sahibine göre mevduat

Hesap sahibine göre mevduat türlerini, kişiler açısından değerlendirmek gerekecektir. Buna göre, hukuki açıdan kişiler Gerçek ve Tüzel Kişiler olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Gerçek Kişi Mevduatı: Hesap sahibinin gerçek kişi olduğu, tüm mevduatları kapsamaktadır. Hesap sahibinin tacir olması veya mümeyyiz ya da gayri mümeyyiz olması bu hesap açısından önemli değildir. Bu açıdan, hesap sahibi olacak kişinin gerçek kişi niteliği taşıması yeterlidir.

Tüzel Kişi Mevduatı: Tüzel kişiler niteliğine haiz tüm topluluklar, dernekler vakıflar, sendikalar, ticaret şirketleri ve kamu tüzel kişileri adına açtırılan hesaplar “tüzel kişi mevduatı” olarak adlandırılmaktadır.