Hayat Sigortasına Konu Olan Kişiler

Hayat sigortasına konu olan kişiler;

  1. Sigortalı: Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi düzenlenen kişiye sigortalı
  2. Sigorta Ettiren: Sigortalı kişinin hayatını sigortalayıp prim ödeyen kişiye sigorta ettiren
  3. Lehtar: Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi sonrasında tazminatı alma hakkına sahip olan kişiye lehtar