Hayat Sigortası Primleri İçin Vergi Avantajı Var Mıdır?

Hayat Sigortalarında ödenen prim, size olarak geri döner.

Sigortanın Türkiye’de yerleşik ve merkezi de Türkiye’de bulunan bir tarafından yapılması halinde;

  • Sigortalının şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarında ödenen prim tutarının % 50’si;
  • Yalnızca ölüm, kaza, hastalık, sakatlık teminatı içeren hayat sigortalarında ise ödenen primin tamamı

ndan indirilebilmektedir.

Gelir vergisi matrahından indirilebilecek tutar ise aşağıda belirtilen oranlarla sınırlandırılmıştır.

  • Ücretliler için, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • vermekle mükellef olanlar için, beyan ettikleri gelirin %15’i,
  • Asgari brüt ücretin yıllık tutarı

İşverenlerin, çalışanları adına ödemiş olduğu şahıs sigorta primleri ise gider olarak gösterilebilmektedir.

İşverenlerin, çalışanları adına ödediği katkı payı ve indirim konusu yapılan prim ödemelerinin toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Risk Ağırlıklı Hayat Sigortalarında Prim Nasıl Hesaplanmaktadır?

Birikimli Hayat Sigortası Devredilir Mi?

Birikimli Hayat Sigortalarında Yatırılan Primler Yatırıma Nasıl Yönlendirilir?

Yazımızı henüz değerlendirmediniz ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum yapmak ister misiniz?