Hayat Sigortası Primleri İçin Vergi Avantajı Var Mıdır?

Hayat Sigortalarında ödenen prim, size vergi indirimi olarak geri döner.

Sigortanın Türkiye’de yerleşik ve merkezi de Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi tarafından yapılması halinde;

  • Sigortalının şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarında ödenen prim tutarının % 50’si;
  • Yalnızca ölüm, kaza, hastalık, sakatlık teminatı içeren hayat sigortalarında ise ödenen primin tamamı

gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Gelir vergisi matrahından indirilebilecek tutar ise aşağıda belirtilen oranlarla sınırlandırılmıştır.

  • Ücretliler için, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyanname vermekle mükellef olanlar için, beyan ettikleri gelirin %15’i,
  • Asgari brüt ücretin yıllık tutarı

İşverenlerin, çalışanları adına ödemiş olduğu şahıs sigorta primleri ise gider olarak gösterilebilmektedir.

İşverenlerin, çalışanları adına ödediği Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payı ve indirim konusu yapılan şahıs sigortası prim ödemelerinin toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.