Hayat Sigortası Birikiminden Borç Alınabilir Mi?

Sigorta şirketi, 1 yıldan beri yürürlükte olup primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettirenin talep etmesi halinde, genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek zorundadır.

Alınan borcun faizi, kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizlerin vadelerinde ödenmemesi durumunda, sigorta şirketi tarafından sigorta ettiren kişiye ihbar mektubu gönderilir. Bu ihbar mektubuna göre borcun, işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte 3 ay içinde ödenmesi istenir. Eğer yine de borç ödenmez ise, sigorta şirketi re’sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktarı da sigorta ettirene iade eder.

Hayat sigortasında prim ödenmezse poliçe iptal edilir mi?

Lehtar olarak bildirilen kişi değiştirilebilir mi?