Hayat Sigortalarında Cayma Süresi

Sigorta ettiren kişi, sigorta şirketinin kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir. Sigorta şirketi tarafından bilgilendirmenin yapıldığı ispatlanmalıdır. Eğer bilgilendirme yapılmamış ise, cayma hakkı ilk primin ödenmesinden sonraki 1 ay içinde sona erer.

Ayrıca, sigorta şirketinin sorumluluğu başlamadan önce sigorta ettiren, kararlaştırılmış olan primin yarısını öderse sözleşmeden cayma hakkına sahip olur.

Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır.