Havalenin iptal edilmesi

Havale göndericisi gönderdiği havaleyi belirli şartlarda vazgeçip, havalenin iptalini isteyebilir. Ancak, iptal emrinin havaleyi ödeyecek şubeye bildirinceye kadar yapılacak ihbar ve ödemelerden bankanın sorumlu olmayacağını belirten bir talimat mektubunun alınmasından sonra, karşı şubeye bildirilmesi gerekir.

Aynı zamanda banka havaleyi ödemekle zorunlu olmadığını belirten “itirazi kaydı” ihbarnameye koyması gerekir. Buna göre, havale göndericisi, banka alıcıya itirazı kayıt koymaksızın, havale alıcısına ihbarname gönderilmesine kadar geçen süre içinde Borçlar Kanunu’nun 401’inci maddesine göre havalesini iptal edebilir. Havale alıcısına ihbarname gönderildikten sonra havale iptal edilemez.

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, lehdar, havalenin kendisine bankaca bildiriminden önce ölmüş ise adresine ihbarname gönderilemez. Banka havaleyi, amirden alınacak talimat doğrultusunda işlem yapar, lehdara ihbarname gönderilmiş ise, havale mirascılarına intikal eder.

Güncelleme: 15.06.2017

Tüm havale ve eft işlemleri online yapıldığı için, havalenin doğru bilgilerle gönderilmesi için gişe yetkilisi ya bir havale formu doldurtur ya da daha önce yapılmış bir havale makbuzu mevcut ise o makbuz üzerinden doğru bilgileri girerek karşı tarafa parayı gönderir.

Herhangi bir nedenle havale yanlış kişiye veya hesaba gönderilmiş ise karşı bankaya ulaşmış olsa dahi havalenin iptali istenebilir. Ancak bu işlemler her bankada farklı şekillerde sonuçlandırılmaktadır.

Eğer aynı banka üzerindeki farklı bir şubeye havale gönderilmekte ise havale karşı taraf parayı almamış ise anında iptal edilebilir. Eğer karşı taraf ödemeyi hızlı bir şekilde almış ise, karşı taraftan havalenin yanlış kişiye gönderildiği bilgisi verilerek para iadesi istenir. Eğer parayı alan kişi sorumlu biri ise kendisine ait olmayan parayı iade edecektir.  Ancak bu her zaman bu şekilde olumlu sonuçlanmayabilir.

Eğer bir başka bankaya havale-eft yapıldı ise isme gönderilmiş bir havale ise alacaklı kişiye ihbarda bulunulmamış ise karşı şubenin parayı iade etmesi istenir. Eğer hesaba gönderilen bir havale ise; hesap sahibi bilgilerinde tutarsızlık olacağı için sorunsuz bir şekilde iade edilir. Havale alıcısı ile hesap sahibinin tutarsız olması durumunda bu işlem otomatik olarak iade edilir. Yalnız bazı bankaların operasyon merkezleri bu tür iadelerde masraf kesmektedir.