Hasar ihbarından sonraki işleyiş nedir?

Hasar ihbarından sonraki işleyiş nedir?

Hasarın gerçekleşmesi sonrasında, sigortalı kişinin hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde şirkete bildirimde bulunması gerekir.

İlgili sigorta şirketi hasar ihbarından sonra hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.

Eksper, tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği hasar raporu ile hasara konu olan sigortanın türüne göre gereken diğer belgeleri sigorta şirketine ulaştırıldığında tazminat ödenmesi için gereken dosya tamamlanır.