Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler

Hasarın oluşması ile birlikte, poliçenin düzenlendiği sigorta şirketine vakit geçirmeden durumu bildirmek gerekmektedir. Bildirim sırasında da sizden istenecek evrak ve bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

  • Poliçe ve zeyilname numaraları,
  • Sigortalı isim ve/veya unvanı,
  • Sigortanın başlangıç – bitim tarihleri,
  • Sigorta bedeli,
  • Hasar tarihi,
  • Hasar yeri,
  • Hasarın mahiyeti,
  • Tahmini hasar miktarı,
  • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi.