Hasar anında nelere dikkat edilmelidir

Hasar anında nelere dikkat edilmelidir

Hasar anında nelere dikkat edilmelidir başlıklı yazımızda, hasar hizmetlerinden sorunsuz faydalanmak için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir.

  • Poliçe ve varsa zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasar yeri ve tahmini hasar miktarı sigorta şirketine bildirilmelidir.
  • Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gerekir.
  • Tüm hasarlarda mutlaka bir resmi rapor ( trafik kaza zaptı, karakol müracaat ve görgü tutanağı vs. gibi ) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Raporun mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete derhal intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
  • Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.
  • Hasarın meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilatı makbuz ile yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde hasar ödenmez.