Haciz ne zaman durdurulur veya ne zaman düşer?

Haciz ne zaman durdurulur veya ne zaman düşer?

Haciz nasıl durdurulur?

Haciz, alacaklı kişinin talebi üzerine borcun tahsil edilmesi için başlatılan işlemdir. Haciz işleminden ancak alacaklının vazgeçmesi ya da alacağını tahsil etmesi halinde haciz işlemi durdurulur.

Eğer borçlu kişi borcunu ödemez ve alacaklı kişi de icra müdürlüğüne başvuruda bulunup takip talebinde bulunursa haciz işlemi için ilk adım atılmış olur. İcra dairesi de kendisine iletilen bu talep karşısında borçluya tebliğde bulunur.

Haciz ne zaman düşer?

Haczedilen mallar için satış talebi gelmez ise haciz düşmüş sayılır. Yani;

  • Haczedilen malın satışı 1 yıl içinde talep edilmezse,
  • Haczedilen gayrimenkul malın satışı 2 yıl içinde talep edilmezse kanuna göre kendiliğinden düşmüş sayılır.