Garanti Kentsel Dönüşüm

Garanti Kentsel Dönüşüm

Garanti Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli yapılarınızı yeniletmeniz için sizlere sunulan faiz desteği avantajından faydalananın.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İNDER, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu ve Garanti Mortgage işbirliği ile oluşturulan Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri

Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri

[toc]

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Risk Tespitinin Yapılması

Binaların kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilmesi için riskli alanda yer alması ya da bu alanda bulunmasa bile riskli yapı olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, riskli alanların dönüştürülmesini ve riskli yapıların yeniden inşa edilmesini öngörüyor. Bu amaçla riskli bulunan ya da riskli olarak belirlenen yapıların tehdit oluşturmayacak şekilde sağlam ve güvenli binalara dönüştürülmesi gerekiyor.

Binaların risk tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülen lisanslı kuruluşlar aracılığı ile yapılmakta olup, bu kuruluşlara tapu ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Şahsi başvuruların dışında Bakanlık ve * İdare de, kat sahiplerinin iznini almadan da risk tespiti yaptırabilir.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]

*İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, bu sınırlar dışında il özel idareleri, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri

[/alert]

Yapılan inceleme sonrasında yapının risk taşıdığının tespit edilmesi durumunda ** Müdürülük durumu tapuya bildirir ve tapu müdürlüğü de risk bulunan binanın tapu kütüğüne risk bulunduğu bilgisi işlenir.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]

** Müdürlük: Olan illerde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

[/alert]

Hak sahiplerine tebligat gönderilir. Hak sahipleri tebligat tarihi itibariyle 15 gün içinde risk tespit kararına itirazda bulunabilir ve heyetin yeniden değerlendirmesini talep edebilir.

İstanbul ili dahilinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar

Ankara ili dahilinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar

İzmir ili dahilinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkım ve Sonrası İşlemler

Yıkım kararının alınması

Binanın riskli olduğunun tespit edilmesi halinde hak sahiplerine tebligat gönderilir. Tebliğ tarihinden itibaren 60 günden az olmamak kaydıyla tahliye süresi işlemeye başlar. Bu süre dahilinde hak sahipleri 2/3 çoğunluk ile yıkım kararı alarak işlemleri başlatabilir. Fakat çoğunluğun sağlanamaması durumunda idari makamlar tarafından en süre tanınır. Bu süre sonunda da bir sonuca varılamaz ise yıkım, idari makamlarca gerekli onay olmadan gerçekleştirilir.

Tahliye ve yeniden inşa kararının alınması

Hak sahiplerinin almış olduğu tahliye ve yıkım kararı sonrasında binanın yeniden inşa edilmesi için bir müteahhit ile anlaşılması gerekmektedir. Bu anlaşma kat karşılığı ya da nakit ödeme şeklinde olabilmektedir.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]Yeniden inşa kararı için, hak sahiplerinin yapacağı toplantıda 2/3 oranındaki çoğunluk da yeterlidir.[/alert]

2/3 oranında sağlanan çoğunlukla karar alınması ve müteahhit ile anlaşma yapılması durumunda yeniden inşa süreci işlemeye başlar.

Bunun yanında karara katılmayan hak sahiplerine ait arsa payları, rayiç bedel üzerinden açık arttırma yoluyla diğer hak sahiplerine satılabilir. Satışın gerçekleşmemesi durumunda Bakanlık, TOKİ ya da * İdare tarafından kamulaştırma yoluna gidilebilir.

Bakanlık, bina sakinlerinin tahliye sonrasında barınma ihtiyaçlarını bina teslim tarihine ya da * İdare tarafından kararlaştırılan tarihe kadar karşılar. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kira yardımı yapılır.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]

* İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, bu sınırlar dışında İl Özel İdareleri, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri

[/alert]

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Yapım bedelinin, inşaata başlandığı tarihte (kredi kullanımı ile ve/veya nakit ödeme ile) Garanti Bankası’ndaki müteahhit hesabında bulunması gerekmektedir. Bu nedenle kredi kullanacak bütün hak sahiplerinin kredi başvurularını Garanti Bankası üzerinden yapması gerekecektir. [/alert]

Masraflar ve Devlet Desteği

Risk Tespiti ve Yıkım Sürecinde Devlet Desteği

Hak sahipleri, riskli yapı tespit ve yıkım masrafları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak kredi alabilirler. İşlemlerin Bakanlık veya * İdare tarafından yapılması durumunda, hak sahiplerinin arsa paylarına masraf tutarı kadar ipotek tesis edilir ve bu durum hak sahiplerine bildirilir.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]

İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, bu sınırlar dışında İl Özel İdareleri, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri

[/alert]

Tahliye sürecinde devlet desteği

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında binası yenilenen ev sahibi ya da kiracısına yeniden yapım süresi tamamlanıncaya kadar konut tahsis edilebilir. Konut tahsis edilemediği durumda ise kira yardımı yapılır. Kira yardımları her yıl Tüfe oranında güncellenir. Kira yardımından faydalanılması durumunda faiz desteğinden yararlanılamaz.

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuru Süreci

Hak sahipleri 6306 sayılı kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ya da işyeri için riskli yapının bulunduğu ilçe sınırlarındaki belediye başkanlığına başvuruda bulunabilir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuru Süreci

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı olmalıdır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Riskli yapı tespit raporu(yetkililerce onaylı)
 • Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı
 • Riskli yapı tespit raporunda belirlenen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net istemi üzerinden riskli yapı için yapı kimlik numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki 3 aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura
 • Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda yapı kimlik numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren il-ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu
 • Yılan yapılar formu (ıslak imzalı ve mühürlü)
 • Hak sahibibine /vekiline ait vadesiz TL, T.C. Ziraat Bankası’na ait hesap cüzdanı fotokopisi

[/alert]

Yeniden yapım sürecinde devlet desteği

Bakanlık, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evini yeniletenlere, bu kapsamda bankalardan 31.12.2016 tarihine kadar kullanacakları kredilerde, uygun bulması halinde konut için yıllık %4, işyeri için yıllık %3 oranında kredi faiz desteğinde bulunur. Bankalardan kredi uygunluğu alamayan hak sahiplerine, Bakanlık tarafından kredi verilmesi de mümkün olabilir. Faiz desteğinden yararlanılması durumunda kira yardımından yararlanılamayacaktır.

İnşa maliyet bedeli

Kentsel dönüşüm kapsamında İdare tarafından değişimi gerçekleştirilecek yapılarda mağduriyet veya haksız kazancın önüne geçebilmek adına eski binanın değerinin ve yeni binanın inşa bedelinin tespit edilmesi gerekecektir. Aradaki değer farkına göre İdare ve hak sahipleri arasında borçluluk durumu söz konusu olabilecektir. İnşaat maliyet bedeli belirlenirken aşağıdaki masraflar dikkate alınır:

 • Uygulama alanının ihale bedeli
 • Arsa edinim bedeli
 • Proje giderleri
 • Yıkım ve nakliye giderleri
 • Taşınmaz değerinin tespit masrafları
 • Zemin iyileştirme giderleri
 • Müşavirlik giderleri

Garanti Kentsel Dönüşüm Kredi Başvurusu

Garanti Kentsel Dönüşüm Başvuru Koşulları

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devlet tarafından sağlanan, konut için yıllık %4, işyeri için yıllık %3 oranında kredi faiz desteğinden yararlanmak için Garanti Kentsel Dönüşüm kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Başvurunuzun ilerleyebilmesi için;

 • Binanın risk tespitinin yapılmış olması,
 • Yıkım işleminin gerçekleşmiş olması,

gerekmektedir.

Garanti Kentsel Dönüşüm Kredi başvuru süreci

Konutun Yıkılıp Yeniden Yapılması Durumu

 • Kentsel Dönüşüm Kredi talebinizin değerlendirmeye başlayabilmesi için öncelikle müteahhit firmanın banka tarafından incelenmesi gerekir.
 • Yapılan inceleme sonrasında eğer firmanın gerekli koşulları sağladığı belgelenir ise, krediniz değerlendirme sürecine alınır.
 • Kredinizin onaylanması durumunda talebiniz Bakanlık ile paylaşılır.
 • Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonrasında eğer talebiniz uygun bulunursa faiz desteğinden yararlanabilirsiniz.

Farklı Bir Konumda Ev Alınması Durumu

 • Yıkım kararı çıkmış olan taşınmazda 1 yıldan fazla süredir ikamet eden kiracı iseniz ve başka bir konumdan %100 bitmiş taşınmazı kentsel dönüşüm projesi kapsamında faiz desteğinden faydalanarak satın almak istiyorsanız bireysel konut veya işyeri başvurunuz Garanti Bankası tarafından değerlendirilir.
 • Başka konumdaki taşınmaz için ekspertiz yaptırılır. Garanti Bankası tarafından onaylanan başvurunuz, banka tarafından sizden Bakanlığa iletilmek üzere talep edilen evraklar ile Bakanlığa faiz desteği talebiniz ile iletilir.
 • Bakanlıktan faiz desteği onay yazısı geldikten sonra krediniz kullandırılarak Garanti Bankası lehine 1. dereceden ipotek alınır.

Garanti Kentsel Dönüşüm Başvuru Belgeleri

Standart başvuru belgelerine ek olarak aşağıdaki belgeler talep edilir;

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen maliklerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • Tapu belgesi(Tapu, arsa tapusu ise bina bildirim formatında emlak vergisi beyannamesi de ibraz edilmelidir.)
 • Belediye itiraz yazısı evrakı
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği*
 • Riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
 • Müteahhit ile yapılan sözleşme
 • İlgili tapu müdürlüğünden alınacak tapu kaydı örneği

Riskli yapılarda kiracı olarak ikamet edenlerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • En az bir yıldır riskli binada ikamet ettiğini gösterir belge (Fatura, adrese dayalı nüfus kayıt örneği vs.)
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği*
 • Riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
 • Belediye itiraz yazısı evrakı
 • İlgili tapu müdürlüğünden alınacak tapu kaydı örneği

Riskli yapılarda kiracı olarak işyeri işletenlerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • En az bir yıldır riskli binada işyerini işlettiğine gösterir vergi levhası
 • Adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası veya işyerini kapattığına dair meslek odasından alınacak yazı
 • Belediye itiraz yazısı evrakı
 • İlgili tapu müdürlüğünden alınacak tapu kaydı örneği

* İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Garanti Kentsel Dönüşüm Kredi özellikleri ve devlet desteği

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sabit faizli ve aylık eşit taksitli olacak şekilde kredi kullandırımı yapılır. Bakanlık tarafından sağlanan faiz desteği maksimum 125.000 TL tutar için geçerli olacaktır.Müteahhit firmayla yaptığınız anlaşma doğrultusunda belirlenecek kredi tutarınızı, için, aşağıda belirtilen oran ve vadelerde faiz desteği alabilirsiniz.

Faiz Desteği Bilgileri

Kredi Türü Faiz Desteği Oranı Azami Vade(Yıl)
Konut Yapım Kredisi %4 10
İşyeri Yapım Kredisi %3 7

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]Taksit tutarlarının eksiksiz ödenmesi durumunda, taksit ödemelerini takiben, Bakanlık tarafından belirlenen faiz desteğiniz, hesabınıza aktarılır.[/alert]

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Kentsel Dönüşüm kapsamında 1 müşteri her bir konut için 125.000 TL olmak üzere maksimum 625.000 TL’lik kısım için faiz desteğinden yararlanabilir.[/alert]

KENTSEL DÖNÜŞÜM CEVAPLARI