Garanti işyeri mortgage

Garanti işyeri mortgage

Garanti işyeri mortgage, yeni işyeri satın almak veya mevcut işyerlerini geliştirmek isteyen kişiler için uygun bir kredidir. İsterseniz bu işyerini kiraya verip yatırım amaçlı da kullanabilirsiniz.

Garanti işyeri mortgage, ödeme şekillerine göre farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlar;

 • Ara Ödemeli İş Yeri Mortgage
 • Artan Taksitli İş Yeri Mortgage
 • Azalan Taksitli İş Yeri Mortgage
 • Balon Ödemeli İş Yeri Mortgage
 • Özel Ödemeli İş Yeri Mortgage
 • Sabit Faizli İş Yeri Mortgage
 • Şimdi Al Sonra Öde İş Yeri Mortgage

Garanti işyeri mortgage özellikler

Kullanım Amaçlı İşyeri Kredisi

 • TL olarak kullanılabildiği gibi tüzel kişilikler tarafından USD, EUR ve GBP döviz cinsinsi üzerinden de kullanılabilir.
 • Kredi vadesi en fazla 120 ay vadedir.
 • Kredinin kullandırımı sırasında geçerli olan işyeri kredisi faiz oranı ne ise o uygulanır.
 • Sadece kullanım amaçlı işyeri alımı veya işyeri geliştirme amacıyla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilir.
 • KKDF’den muaf olup, kredi kullandırımı sırasında bu koşula uyulacağının taahhüt edilmesi ve  sonrasında da işyerinin işletme aktifine kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Kredi teminatı olarak, satın alınan işyerine ait ipotek yeterlidir. Bazı durumlarda ipotek teminatına ek olarak kefalette talep edilebilir.
 • Tebliğ mercii onayına bağlı olarak ekspertiz değerinin %100’üne kadar işyeri kredisi kullandırılmaktadır.
 • Sabit faizli kredilerde kredi taksitlerinin 1 ya da 1’den fazlasının erken ödenmesi talep edildiğinde, kalan vade 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1’ini, 36 aydan fazla ise %2’sini geçmeyecek tutarda masraf tahsil edilir.

Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi

 • TL olarak kullanılabilmekte olup, maksimum vade 120 aydır.
 • Kullandırım sırasında geçerli olan İşyeri Kredi faiz oranı uygulanmakta olup, sadece yatırım amaçlı işyeri alımı için gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
 • Teminat olarak satın alınan işyerine ait ipotek yeterli lup, bankanın gerekli görmesi durumunda kefil de istenebilir.
 • Tebliğ mercii onayına bağlı olarak ekspertiz değerinin %100’üne kadar işyeri kredisi kullandırılmaktadır.
 • Sabit faizli kredilerde kredi taksitlerinin 1 ya da 1’den fazlasının erken ödenmesi talep edildiğinde, kalan vade 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1’ini, 36 aydan fazla ise %2’sini geçmeyecek tutarda masraf tahsil edilir.

Garanti işyeri mortgage masraf ve faizler

      Masraf Adı Birim Oran Birim Tutar Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Tahsis Ücreti  –  TL 3.000,00 %0,5
Ekspertiz Masrafı  –  TL    620,00
İpotek Tesis Ücreti  – TL    160,00
Hayat Sigortası  –
Konut Sigortası  –
DASK Primi*  –
KKDF**  %  % %15
BSMV***  %  % %5
Faiz Oranı (48Ay)  %  % %1,36
Faiz Oranı (60Ay)  %  % %1,36
Faiz Oranı (96 Ay)  %  % %1,34
Yıllık Maliyet Oranı  %  % %22,13