Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sayılmayan Haller

Ferdi Kaza Sigortası‘nda kaza sayılmayan haller aşağıda sıralanmıştır.

  • Hastalık hali ve bunun sonucunda oluşan marazi haller,
  • Sigorta kapsamındaki kaza sonucu meydana gelmeyen donma, güneş çarpması gibi olaylar,
  • İntihar veya intihara teşebbüs
  • Sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı, ilaç ve zararlı madde alımı,
  • Sigorta kapsamındaki kazanın sebep olmadığı ameliyat ve her türlü ışın tedavisi,
  • Sigorta kapsamındaki kaza sonucu oluşmayan suda boğulma.