Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sayılan Haller

Ferdi Kaza Sigortası, dışsal ve aniden karşılaşılan bir olay ya da kaza sonrasında kişinin sakatlanması veya ölmesi hallerini teminat altına alan bir sigorta türüdür. Burada yer alan “kaza” ifadesi ile, sigortalı bedeninin dışarıdan, bilinçsiz ve ani gerçekleşen bir olay sonucu işlevini yitirmesi kastedilmektedir. Bunun yanında aşağıda belirtilen haller de kaza olarak sayılmaktadır.

  • Birdenbire ve beklenilmeyen şekilde yayılan gazların teneffüsü,
  • Yanıklardan ve ani bir hareket sonrasında oluşan adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması,
  • Yılan veya haşere sokması ile meydana gelen zehirlenmeler,
  • Isırılma sonrası meydana gelen kuduzdan dolayı ölüm ve bedeni arızalar.