Ev üzerindeki e-haciz ne anlama gelmektedir?

Ev üzerindeki e-haciz ne anlama gelmektedir?

İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte, alacağın tahsili birçok şekilde tahsil edilebilir. Bunların hepsi icra dosyasında talep açılarak mümkün olabilmektedir. Haciz yolu ile elde edilen malların satılması ile birlikte elde dilen bedel alacaklıya ödenir.

Eğer kişinin T.C. kimlik numarası ile UYAP üzerinden sorgulama yapılır ise borçlu üzerine kayıtlı gayrimenkul olup olmadığı da görülebilmektedir. Bu nedenle bu ortam üzerinden haciz konulması da mümkündür. Böylece borçlu kişinin üzerine kayıtlı olan evi için de e-haciz başlatılmış olur.

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu kişilere “6183 Sayılı Kanun”un 55. Maddesine göre, “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur….” yani, 7 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde ödeme emri kesinleşir. Kesinleşen ödeme emrinden sonra VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Programı) uygulamaları gereğince her vergi dairesi borçlu mükelleflerinin unvanı, adı soyadı, kamu borcunun türü, tutarı, yılı, vadesi, vb. bilgileri liste halinde elektronik ortamda bağlı bulundukları Vergi Dairesi Başkanlıklarına bildirir. Kendilerine borçlu mükellefle ilgili kapsamlı listeleri alan Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen elektronik ortamda Maliye  Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne bildirir. Buradan da Gelir İdaresi borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen kamu borçlusu listelerindeki bilgilere göre herhangi bir saatte elektronik haciz tatbik edebilir. Böylece E-haciz başlamış olur.[/alert]