Etiket: vergi borcu için ehaciz konulması

Borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda e-haciz uygulanabiliyor mu?

Borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda e-haciz uygulanabiliyor mu?

Borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda e-haciz uygulanabiliyor mu? sorusuna ilgili kanun maddeleri ışığında yanıt verelim. Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı altında sayılmış olup amme alacağının tahsilinde...

Banka hesabındaki e-haciz nasıl kaldırılır?

Banka hesabındaki e-haciz nasıl kaldırılır?

Elektronik haciz kullanan kurumlar; Vergi Daireleri Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Gelir İdaresi E-Haczi Nasıl İşletiyor? Devlete ya da kurumlara borcunuz var ise öncelikle size uyarı mektubu gönderilir. Uyarı mektubunda belirtilen süre içinde ödeme veya taksitlendirme...